Lesław T.Adamczyk: Nowa książka Normana Devisa

0
136
Lesław T.Adamczyk


Nowa książka Normana Devisa

Powszechnie znany na świecie autor, Norman Davies, w książce “Europa walczy 1939-1945 Nie takie proste zwycięstwo” podjął próbę zweryfikowania wielu mitów i poglądów dotyczących II wojny światowej. Każda ze stron uczestniczących w konflikcie napisała i utrwaliła swoją wersję historii. Państwa biorące udział w tej wojnie wychwalają własne zasługi, często pomijając sprawy dla siebie niewygodne. Przez takie podejście obraz wojny jest często bardzo wypaczony. Autor w swoim rewizjonizmie wydaje się niestrudzony. Stara się w swojej książce nakreślić jak najbardziej prawdziwy i obiektywny obraz II Wojny Światowej.


Książka skupia się na głównych uczestnikach konfliktu: Rzeszy Niemieckiej, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckim oraz Stanach Zjednoczonych. Próbuje wyjaśnić wiele faktów, nad którymi przeszliśmy do porządku dziennego, które po chwili zastanowienia wcale nie są takie oczywiste. Dlaczego Związek Radziecki, który wraz z Niemcami rozpoczął II Wojnę Światową, został włączony do koalicji państw walczących z faszyzmem? Dlaczego Stany Zjednoczone włączyły się do walki w Europie? Dlaczego nastąpił upadek znaczenia Wielkiej Brytanii? Jakie były konsekwencje układania się ze Stalinem? Gdzie toczyły się największe bitwy tej wojny? Zdaniem Normana Daviesa, dopiero gdy będziemy znać możliwie bezstronną wersję historii, będziemy w stanie zagłębić się w jej szczegóły.


Działania wojenne w Europie wydają się być przedstawione jak najbardziej obiektywnie. W książce nie znajdziemy szczegółowych opisów działań wojennych, losów oddziałów czy dowódców. Nie znajdziemy tu również podziału na “my” oraz “oni”, “dobrych” i “złych”, co bardzo przybliża czytelnikowi rzeczywisty obraz wojny. Na główny plan wysuwają się losy i doświadczenia ludności cywilnej oraz żołnierzy. Przedstawione jest codzienne życie wzajemnych wrogów oraz ludności państw okupowanych. Autor napisał jednocześnie o obozach koncentracyjnych oraz gułagach, gdy mówi o gwałtach i mordach, nie pomija żadnej ze stron, które ich się dopuszczały, w jego książce opisy zbrodni niemieckich przeplatają się ze zbrodniami żołnierzy zwycięskiej koalicji, nie pomija wypędzeń, repatriacji, grabieży dzieł sztuki w czasie trwania wojny oraz po niej. Do zagadnień autor nie podchodzi chronologicznie lecz tematycznie, co nie jest dość częste, natomiast bardzo ułatwia obiektywne i całościowe spojrzenie na omawiane tematy. Autor w odniesieniu do historii politycznej nie ograniczył się do lat 1939-1945, słusznie wyjaśniając, że wojna była efektem wcześniejszych napięć politycznych w Europie, natomiast zakończenie walk nie oznaczało wcale osiągnięcia stabilizacji.


Norman Davies dość dokładnie opisuje historię Polski w czasie II Wojny Światowej, jej udział w działaniach wojennych, najważniejsze dla historii Polski aspekty konfliktu oraz to, w jaki sposób i dzięki komu została pozbawiona prawa decydowania o swoim powojennym losie. Polskie wydanie książki zostało dodatkowo uzupełnione o wstęp do polskiego wydania.


“Europa walczy” to udana realizacja pomysłu na przedstawienie wszystkich aspektów II Wojny Światowej w Europie. Norman Davies w swojej książce nie analizuje jednego wybranego zagadnienia wojny. Zajmuje się i opisuje losy armii oraz cierpienie ludności cywilnej. O ile to możliwe, przedstawia w miarę całościową wizję konfliktu. Książka Normana Daviesa z całą pewnością może zmienić nasze myślenie o II wojnie światowej. Autor zadbał o to, aby informacje zawarte w książce były jak najbardziej przystępne dla czytelnika. Brak jest w książce zbędnych popisów retorycznych, co pozwala skupić się na informacjach, które stara się przekazać nam autor. Barwne porównania oraz anegdoty pozwalają uniknąć znużenia nawet podczas dłuższej lektury.


Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko