Jubileusz Andrzeja K. Waśkiewicza

0
156

 

 

 

WAŚKIEWICZ, opinia

Pierwszy wiersz opublikował w 1961 r., pierwszy zbiorek w 1963. Twórczość poetycka Waśkiewicza, lokalizowana w kręgu poetyki Orientacji, odznacza się wrażliwością na sprawy społeczne, zwłaszcza moralne i mentalne konsekwencje doświadczeń wojennych. Dziecięce wyobrażenia płonącej Warszawy 1944 (poemat „Miasto) konfrontowane są z późniejszymi doświadczeniami wojny iracko-irańskiej (poemat „Mirbad,7”, 1991), doświadczeniami stanu wojennego, okresu transformacji („Morena, zima”). Te wątki powracają także w innych wierszach. Krytyk Marian Kisiel nazwał poemat „Sekwencje” „jedną z najbardziej wstrząsających konfesji, jakie wyszły spod pióra «dziecka wojny»”.

W działalności krytycznej zajmował się  głównie dwoma obszarami – dziejami dwudziestowiecznej awangardy („W kręgu «Zwrotnicy”. Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy”, 1983, „W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice”, 2003) oraz twórczością rówieśników i poetów młodszych („Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych”,1978, „Ósma dekada. O świadomości poetyckiej «nowych roczników»”, 1982).

Szczególne znaczenie mają prace poświęcone strukturze i instytucjom ruchu literackiego lat sześćdziesiątych („Formy obecności «nieobecnego pokolenia»”, 1978, „Fenomen gdański. Pięć szkiców o instytucjach młodej literatury lat siedemdziesiątych”, 2002). Niejako na marginesie tych prac powstawały liczne – rozproszone – studia i szkice poświęcone różnym aspektom studenckiego ruchu artystycznego, m. in. prasie studenckiej. Jest także autorem bardziej popularnej książki, skierowanej do młodzieży licealnej i studentów, poświęconej nowoczesnej poezji polskiej (na przykładach Norwida, Broniewskiego, Przybosia, Czechowicza, Białoszewskiego) „Historia. Poezja. Los”(2004).

Jest także edytorem opracował m. m. in. krytyczne wydanie poezji Tadeusza Peipera i Anatola Sterna, wybór esejów Jana Brzękowskiego, wiersze Mili Elin, a także liczne wybory poetów dwudziestego wieku i epok wcześniejszych, redagował także liczne antologie literackie i tomy prac zbiorowych.

Od 1961 r. czynny w ruchu literackim Zielonej Góry. Organizator i współorganizator imprez literackich, redaktor działu artystycznego dwutygodnika „Nadodrze”

W latach sześćdziesiątych-osiemdziesiątych związany z artystycznym ruchem studenckim, był współredaktorem czasopism „Orientacja” i „Integracje”, licznych wydawnictw dokumentacyjnych i serii poetyckich (m.in. „Generacje”, „Pokolenie które wstępuje”), antologii (w tym – wspólnie z Jerzym Leszinem-Koperskim – dokumentacyjnych antologii „Debiuty poetyckie”, 12 tomów za lata 1974-1985) a także współorganizatorem licznych imprez poetyckich.

Po przeniesieniu się na zaproszenie ówczesnych władz kulturalnych i Gdańskiego Oddziału ZLP w 1979 r. do Gdańska był redaktorem naczelnym „Gdańskiego Rocznika Kulturalnego” (1984-2001), członkiem redakcji kwartalnika „Punkt” (1980-1981), od 1990 redaktorem naczelnym miesięcznika, a od 1995 dwumiesięcznika „Autograf” (w br. ukazał się setny numer). Związany z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, jest także organizatorem jednego z najstarszych konkursów literackich w kraju – O laur Czerwonej Róży, oraz konkursu im. Mieczysława Czychowskiego, licznych wydawnictw i imprez poetyckich. Od kilku lat jest współorganizatorem sesji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym na Pomorzu Gdańskim i redaktorem cyklicznego posesyjnego wydawnictwa „Tożsamość kulturowa” (ukazało się 7 tomów). W 1992 uruchomił serię „Biblioteka Rękopisów”, za którą w 1995 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska (do r. 2007 ukazało się 77 zbiorów). Zredagował kilkadziesiąt książek (wiersze, opowiadania, przekłady, eseje i wspomnienia), które ukazały się pod firmą GTPS z funduszy sponsorów i autorów. Był organizatorem kilkudziesięciu spotkań literackich odbywających się w Galerii „Punkt”.

————————————————————

  • W GTPS pełnił przez wiele lat funkcję członka zarządu, sekretarza i wiceprezesa.
  • Członek ZLP od 1967 r. Był  m. in. członkiem Komisji Młodzieżowej i (od 1969). Komisji Kwalifikacyjnej. Od kilku kadencji jest jej przewodniczącym a także członkiem Prezydium ZG ZLP.
  • Był członkiem Narodowej Rady Kultury i Rady Funduszu Literatury.
  • Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP (2002).
  • Laureat wielu nagród literackich. W 2007 otrzymał nagrodę im. Jarosława  Iwaszkiewicza „za twórczość całego życia”.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko