Jerzy Granowski – Apokaliptyczne przemyślenia

0
106

Jerzy Granowski

Apokaliptyczne przemyślenia

 

Apokalipsa – greckie słowo (apokalipsis) oznacza odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego, w którym mówi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejów i końca świata. Proroczą wizją wydarzeń towarzyszących końcowi dziejów jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła, która przedstawia w języku mistycznym i symbolicznym ostateczny triumf Dobra nad Złem.

Do proroctwa świętego Jana nawiązywało wielu pisarzy i artystów. Kto oglądał kontrowersyjny film Francisa Forda Coppoli “Czas apokalipsy”, czytał “Dziady” Adama Mickiewicza lub “Nie-Boską komedię” Zygmunta Krasińskiego może sobie wyobrazić apokalipsę jako potworne wydarzenie, katastrofę, zagładę lub tylko przestrogę.

 

 

Marta Gracz w swoim tomiku “Apokalipsa” stara się zrozumieć istotę bytu na pograniczu życia i śmierci, a nawet istnienia w niewyobrażalnym pozagrobowym życiu. Czy człowiek współczesny zagubiony i zaangażowany w walkę o byt swój oraz swojej rodziny może znaleźć chwilę na zastanowienie się i przemyślenie tego zjawiska? Zapewne na samą myśl o tym, strach zaczyna paraliżować umysł.

Autorka w tytułowym wierszu, jako podmiot liryczny, odważnie stanęła na …”szczycie godzin beznadziejnych”… skąd widziała anioła …”z nadpalonymi oddechem złego słońca skrzydłami / spadającego w otchłań / niewidomego / puste oczodoły wypełnione mrokiem / bez nadziei”…

 

Wiersze zawarte w tomiku powstały z wnikliwej obserwacji życia codziennego. Poetka sprawnie oscyluje na tajemnej granicy światów, starając się wprowadzić czytelnika w nastrój zadumy, zastanowienia się nad sobą i najbliższym otoczeniem. Stara się uzmysłowić nam, że nie jesteśmy osamotnieni w niepewności współistnienia bytów realnych i mistycznych, a o których zapominać nam nie wolno. Są wokół nas i żywi, i umarli, a przejście w inny wymiar po wcześniej spełnionych Boskich oczekiwaniach, pozwoli iść przed siebie z podniesionym czołem, bez strachu. Niewielu osobom było dane doświadczyć rzeczywistych i mistycznych doznań przejścia na drugą stronę o czym dowiadujemy się z wierszy “Wariatka I” i “Wariatka II”.

 

“Apokalipsa” Marty Gracz jest przestrogą zawartą nieprzypadkowo w 33 wierszach, które serdecznie polecam wierzącym i niewierzącym czytelnikom.

__ __ __

 

“Apokalipsa” – Marta Gracz

Skład i druk: Wydawnictwo Miniatura Kraków 2011

Ilustracje: Paul Gustwa Dore

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko