Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

0
124

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2011 r.

Apel SWS i SDP o jawny wybór członków Zarządu TVP SA

Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apelują do Rady Nadzorczej TVP SA o jawny wybór członków Zarządu Spółki.

Media publiczne są własnością całego społeczeństwa.

Dlatego opinia publiczna ma niezbywalne prawo i obowiązek dbania o ich pluralistyczny i niepartyjny charakter.

Zarząd TVP SA powinien gwarantować kompetentne i zgodne z przesłaniem misji publicznej kierowanie Spółką.

To nie partyjne czy koteryjne nominacje, ale wiedza i doświadczenie medialne oraz związana z tym praktyka w zarządzaniu winny decydować o członkostwie w Zarządzie TVP SA.

Każdy etap wyboru członków Zarządu TVP SA powinien być transparentny.

Opinia publiczna ma prawo poznać wszystkich kandydatów, którzy zgłosili swój udział w ogłoszonym konkursie a także uzasadnienie według jakich kryteriów kandydaci zostali dopuszczeni do następnego etapu.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zamierzają zorganizować publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów, którzy spełnili formalne warunki zawarte w ogłoszonym konkursie.

Chcemy, żeby opinia publiczna mogła bezstronnie ocenić kwalifikacje i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji w mediach publicznych.

Mamy nadzieję, że takie wysłuchanie przyczyni się do wyboru najbardziej kompetentnych członków Zarządu TVP SA i ułatwi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji podjęcie decyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu kandydatur zgłoszonych przez Radę Nadzorczą Spółki.


Wojciech Borowik

/-/

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa


Krystyna Mokrosińska

/-/

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko