Nowy numer wileńskiego pisma Znad Willi

0
117

Już jest w dystrybucji

najnowszy numer pisma

ZNAD WILII

ISSN 1392-9712, indeks 327956, cena 10 Lt/12 zł

www.znadwiliiwilno.lt

Czytając pismo, wydawane po polsku na Litwie,

wspieramy odradzającą się tam inteligencję polską!

 

Dziękujemy za to i zapraszamy do nabywania kwartalnika

w salonikach i kioskach RUCHu. Niestety, tylko nielicznych, proszę pytać!

ZNAD WILII można oczywiście zaprenumerować!

 

Pismo jest do nabycia w Polsce:

W księgarni im. B. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7);

w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20);

Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn).

Proszę poinformować o tym Zainteresowanych d. Kresami i sytuacją Polaków na tych Ziemiach.

zależy nam, aby pismo trafiło do Czytelnika! Wysyłamy je również pocztą i to jest najlepsza droga posiadania ZNAD WILII.

 

W Wilnie:

W Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii

Isganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Boksto, na Starym Mieście);

w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 72),

w księgarni ELEPHAS (Olandu 11).

oraz

Bezpośrednio u wydawców i redaktorów

 

Kontakt: 48 508764030 (Polska),  i 3705 2123020 (Litwa)

 

Numer 4/44 jest ciekawy pod każdym względem. Spis jego treści (a także innych numerów)

znajdą Państwo na stronie pisma

www.znadwiliiiwilno.lt

Chcielibyśmy na niektóre publikacje zwrócić szczególną uwagę:

**W finalnych rozważaniach z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i w nawiązaniu do konferencji, jaka miała miejsce podczas XVII Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”, poruszana jest m.in. mało znana kwestia obchodów grunwaldzkich przed 100 laty (przez dra Marka Chamota) ; Syndromu Jagiełły dotyka Wojciech Pestka; o pamięci o Grunwaldzie pisze wilnianin Wojciech Piotrowicz; do kontekstów współpracy przy tej okazji nawiązuje prof. Edmund Pawlak  (I nie tylko pod kątem 20-lecia Znad Wilii).

**Trzema artykułami nawiązaliśmy do100-lecia śmierci Elizy Orzeszkowej: Tadeusz Juchniewicz przytacza nieznane fakty z działalności księgarsko-wydawniczej firmy E. Orzeszkowa i s-ka,

o pisarce w eseju Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona pisze Bożena Gorska;  zaś Janusz Termer ogłasza Słówko o Hekubie.

 

**Omawiamy ważne dla regionu pozycje wydawnicze:

prof. Mieczysław Jackiewicz przybliża postać Franciszka Olechnowicza w głośnych Dziennikach Michała Römera,

Romuald Mieczkowski sygnalizuje pojawienie się Słownika mitów i tradycji rodzimych narodów Estonii, Litwy i Łotwy Tadeusza Zubińskiego.

 

**W Vilniana wierszem drukujemy Poemat wileński Adama Lizakowskiego (Chicago) oraz poezje Alfonsa Soczyńskiego (Wrocław).

***W dziale Zagadnienia demokracji pluralistycznej prof. Władysław Zajewski, podejmując temat Pojęcie wolności w świecie antycznym, mimo woli proponuje do zastanowienia się nad funkcjonowaniem zasad demokratycznych w naszej części Europy i świata.

**O relacjach z sąsiadami, dawnymi i dzisiejszymi mówi publikacja Wacława Podbereskiego Królewiec – Koeningsberg – Kaliningrad, zaś Tadeusz Zubiński pisze o Tajemniczym incydencie na granicy polsko-litewskiej (w 1938).

**Dr Zenowiusz Ponarski w swojej Rzeczy o Danucie Sadkowskiej dzieli się okruchami pamięci o postaciach przedwojennego Wilna.

**Przewodnikiem po niektórych wydarzeniach kulturalnych może być Zapiśnik obserwatora i uczestnika.

**Dla czytelnika ciekawym, zaś dla badacza bardzo ważnym kluczem do poznania relacji polsko-litewskich proponujemy opracowany przez Macieja Mieczkowskiego dział Litwa Polska. Z miesiąca na miesiąc, będący unikalną kroniką wydarzeń i opinii w tym zakresie.

**Z listów od Czytelników wyróżniamy ciekawą korespondencję (z licznymi ilustracjami!) Piotra Zubielika z Poznania, który zadał sobie trudu, aby zebrać fotografie pomników Władysława Jagiełły.

**W numerze przedstawiono kolorowe reprodukcje malarstwa młodej malarki białoruskiej Wiery Asiadouskiej, znalazło się też niemało zdjęć Wilna, innych ilustracji.

 

Ponadto można zamówić książki z serii Biblioteka Znad Wilii:

Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta

Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009,

ISBN 978-9986-532-05-7

Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skučaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

 

Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007,

ISNB 978-9986-532-04-0

82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem, patrzącego nań czasem z pewnej perspektywy. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka dla zawartych przeżyć.

Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie

Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31

Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie.

A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków.

Niektóre moje opowiadania to trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie, o naszych dziejach, snach i oczekiwaniach. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

 

Zapraszam serdecznie!

Przepraszam, jeśli komuś z Państwa zaśmiecam e-skrzynkę z pocztą.

Proszę napisać o tym, nie będę przesyłał takich anonsów. Dla pisma niszowego i niemającego możliwości reklamowych bywa to ważna droga w dotarciu

do Zainteresowanych Osób.

 

Pozdrawiam Romuald Mieczkowski 48 508764039

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko