Z serii: Debiuty poetyckie roku 2017 – Kamil Galus

 

 

Andrzej Walter

 

A może nazwijmy to wprost - zwyczajnym bagnem

 

 

trzesawiska   Może powinienem zacząć właśnie od tego debiutu. Może tak. Choć Autor, jeszcze bardzo młody, o wiele za młody i nazbyt… „wartościowy”, abyśmy go tak zagłaskiwali „na śmierć”.

 

   Jakim jest poetą, czy też na jakiego poetę się on zapowiada pokaże ponoć drugi tom. Quo vadis domine? Pożyjemy, zobaczymy, jak mawiali starożytni Rosjanie.

 

Książki pod lupą - Jest życie po końcu świata

Jest zycie po koncu swiata

Click to download in MP3 format (9.16MB)

 

Bartłomiej Siwiec

 

Ziemia jałowa

 

Ciezar wlasciwy Andrzej WalterCzytając zbiór wierszy Andrzeja Waltera „Ciężar właściwy” zastanawiałem się, czego jest w nim więcej, życia czy śmierci? Może gdyby można było „zważyć poezję”, ale jak zauważy podmiot liryczny: „chyba nie można zważyć poezji”. To ciekawe, ale te zdanie, które w pewnym sensie ustawia cały tomik, niesie ze sobą określone konsekwencje. Bo jeśli nie można zważyć, to znaczy, że nie wiemy, ile w istocie jest poezja warta. Nie możemy jej oszacować, a to chyba byłoby dla Niego ważne, posiąść jej fizyczną właściwość. Walter powie sam o sobie, że jest księgowym, że „księguje rzeczywistość po stronie strat, księguje słowa po stronie zysków”. No właśnie, ile warte jest Jego poezjowanie, nieprzespane noce i wieczne mocowanie się ze słowem, ileż warte są słowa, czy tyle samo ile liczby? Otóż tego nam nie zdradzi, zaprosi jedynie w podróż na wyspy (Słone wyspy), bo poezja to sprawa samotności, pojedynek jeden na jeden, czyli bez zbędnych świadków.

 

Jolanta Zarębska

 

Faktycznie extractum

 

extractum   Jak każdy chyba zaczynam książkę od posłowia. A tu – zamiast posłowia – rozmowa Rafała T. Czachorowskiego z autorem, z której to wynika rodowód poezji Leszka Szarugi. W interesującym wywiadzie z wydawcą poeta opowiada kawałek swojego życia, nie tylko artystycznego. Nie będę jednak zabierać czytelnikowi radości poznawania. Poza tym to extractum, czyli jedynie wyrywek, skrawek bogatej biografii twórczej, która w całości mieści się wypunktowana w rozdziale poprzedzającym wywiad (s. 41 – 46). Termin extractum oznacza nie tylko skrawek, urywek, to także łacińska nazwa dla wyciągu, esencji stosowanych w tradycyjnej medycynie ziół. I takie są wiersze tego zbiorku. Mówię zbiorku, bo to zaledwie trzydzieści cztery wiersze, niewielki plasterek z kieszonkowej serii Fundacji Duży Format pod nazwą obecni. Miałam przyjemność prezentować już wrażenia z lektury dwóch poprzednich tomów tego cyklu, wydanych w 2016 roku. Extractum ukazał się  w 2017.

Ewa Maria Serafin

 

Reduta w żywiole przeciwieństw

O tomiku Barbary Białowąs „Przywoływanie pamięci”

 

Przywolywanie pamieci         Świat trwa, rozpięty pomiędzy antynomiami, takimi jak: dobro – zło, miłość – nienawiść, życie – śmierć, prawda – fałsz, absolut – banał... Owe skrajne bieguny przenikają się nawzajem, walczą o pierwszeństwo tworząc tę naszą coraz mniej jednoznaczną rzeczywistość i czasem nam się wydaje, że jej przyszłości już nie potrafimy przewidzieć.

            Nasz gatunek nauka uznała za największego drapieżnika na Ziemi, chociaż pocieszeniem może być to, o czym mówi inna nauka - i nie tylko ona – która wyposażyła nas w sferę duchową. Lecz gdy popatrzymy na człowieka z perspektywy antropologicznej, nie sposób pominąć faktu, że w obrębie naszego „gatunku” zawsze istniał podział – co może wydawać się paradoksalne - na bestie i ofiary. Zwraca na to uwagę Barbara Białowąs w wierszu „Między Ziemią a Niebem” ze swojego ostatniego, siódmego już tomiku:   

 

Tomasz Miłkowski o "Wujaszku Wani" w Teatrze Polskim:

 

wujaszek wania plakat

 

Jeden z głośnych reżyserów (nie pamiętam już kto) zaklinał się, że nie chce takiego teatru, w którym w kółko grają „Wiśniowy sad" albo „Wujaszka Wanię" Czechowa, że pora z tym zerwać, jeśli nie chce się umierać w teatrze z nudów.

Premiera „Wujaszka Wani" w reżyserii Iwana Wyrypajewa w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana stanowi najlepszą odpowiedź na takie farmazony. „U Czechowa zawsze to samo – jak pisałem po poprzedniej premierze „Wujaszka" w tym samym teatrze (2009) i powtarzam bez zmian - i zawsze to, co najważniejsze: pogoń za szczęściem, choćby marzenie o pogoni, i nieuchronna katastrofa. Taki jest „Wujaszek Wania", którego wszyscy bohaterowie ponoszą klęskę".

Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego

 

 

 

Sienkiewicz jako fascynujący preparat

ciala sienkiewiczaZaryzykowałbym stwierdzenie, że lekturze studium Ryszarda Koziołka o płci i przemocy w prozie Henryka Sienkiewicza towarzyszyła mi większa przyjemność niż ta, którą by sobie zaserwował ponownie sięgając po jego prozę. Liczne bowiem powroty do „Trylogii” czy „Krzyżaków”, w całości czy we fragmentach i wynikające z nich nieuchronnie niejakie spowszednienie sprawiły, że wrażenia będące reakcją na czar sienkiewiczowskiej narracji nieco wyblakły wraz z upływem czasu. Natomiast lektura studium Ryszarda Koziołka, która jest też w jakimś sensie ponowną lekturą Sienkiewicza „per procura”, dostarcza przemyśleń, analiz i wrażeń świeżych, bo jest na gruncie literaturoznawstwa prawdziwie „rewizjonistycznym” odczytaniem treści i sensu twórczości Sienkiewicza. Ponad pięćsetstronicowe studium Koziołka poświęcone jest – z grubsza rzecz ujmując – trzem problemom: po pierwsze, pisarskiej tożsamości Sienkiewicza, po drugie, obrazowi płci, relacji męsko-damskich oraz rolom kobiecym i męskim, oraz, po trzecie, kwestii siły i przemocy w jego prozie. Pierwsze „rewizjonistyczne” ujęcie dokonane przez Koziołka dotyczy pisarskiego i ideowego światopoglądu Sienkiewicza. Autor studium wykazuje, że wyobrażenie o Sienkiewiczu jako pisarzu radykalnie konserwatywnym i fideistycznym nie wytrzymuje krytyki. Nie jest to osąd nowy, bo meandry sienkiewiczowego światopoglądu dostrzegał już i analizował wybitny badacz jego twórczości starszego pokolenia Tadeusz Bujnicki, a kontynuuje je także badaczka średniego pokolenia Jolanta Sztachelska, ale Koziołek trop ten poszerza i istotnie wzbogaca. Zwraca on na przykład uwagę na „pomieszanie postaw ateistycznych z fideistycznymi, jakie prezentują jego postacie”. Widzi w tym efekt konfrontacji wyniesionej ze środowiska rodzinno-społecznego tradycyjnej religijności i kultury z „atrakcyjnością nowoczesnego, pozytywistycznego światopoglądu”. Koziołek zauważa, że słabość wiary religijnej i jej rozmijanie się z rzeczywistością pokazał Sienkiewicz w nowelach „amerykańskich” i „chłopskich”. A przecież Sienkiewicz, który w swojej złożonej tożsamości ideowo-filozoficznej był - także - pozytywistą, widział w religii instrument wzmocnienia spoistości narodowej. „(…) w „Trylogii” (…) obserwujemy religijność uzbrojoną i walczącą” – podkreśla Koziołek, ale tę uwagę należy odczytywać w konfrontacji z jego postrzeganiem szlachecko-katolicko-rycerskiego światopoglądu trylogijnego jako świadomej kreacji pisarskiej, obliczonej na potrzeby czytelników, a nie odzwierciedlenie własnych, wewnętrznych usposobień Sienkiewicza. W tej aspekcie odbija się skądinąd inny istotny charakter obrazu Sienkiewicza postrzeganego okiem Koziołka - dostrzega on w autorze „Trylogii” („Jasienkiewicz”) pierwszego polskiego pisarza nowoczesnego, czyli takiego, który samodzielnie odczytuje potrzeby i intencje czytelników, zaspokaja je ale i prowadzi z nimi grę, ponad oficjalnym nurtem literatury. Wykorzystywał to więc w „wielkiej prozie”, choć przecież jego listy z Ameryki obficie świadczą jak bardzo był Sienkiewicz przesiąknięty i zafascynowany liberalno-demokratyczną atmosferą Ameryki, a z drugiej strony także obecnym tam - na antypodach purytanizmu - nurtem libertyńskim, czemu dawał wyraz także w frywolnym, a momentami nawet obscenicznym języku. Wiele epistolograficznych enuncjacji Sienkiewicza wskazywały też na jego antyklerykalizm, który co prawda w jego prozie nie znalazł wyrazu bezpośredniego, ale który był - na przykład dość obficie w „Trylogii” kryptonimowany niewinnym, jowialnym na pozór tonem kpinek jakie stosował do postaci reprezentujących stan duchowny. Wyobrażenie o reakcyjnej postawie ideowej Sienkiewicza uformowały się z ogromnym stopniu w oparciu o wymowę powieści „Wiry”, w której objawił wyraźną niechęć do ideologii socjalistycznej, w której raził go przede wszystkim jej kolektywistyczny i glajszachtujący aspekt, a także wizja biurokratycznego państwa. Jednak poza tą jedną wyraźną idiosynkrazją - zauważa Koziołek - pisarz miał zdecydowany dystans do wszelkich innych ideologii, a jego dyskurs polityczny był pełen meandrów, zaś jego tożsamość charakteryzowała się „rozmaitością wcieleń”. Literaturę widział natomiast wolną od doktrynalnych zobowiązań. Najwyraźniej, expressis verbis wyraził to w liście do Stanisława Witkiewicza napisanym w okresie, gdy był redaktorem naczelnym konserwatywnego „Słowa”, w którym stwierdził, że sprawy o których traktuje to pismo, „ma głęboko w dupie”. Zwłaszcza w listach do tego adresata odżegnywał się od literatury służącej jakiejkolwiek doktrynie. „Sienkiewicz nie jest pisarzem idei, ale zmysłowego konkretu narracji” – konkluduje Koziołek. „Sprzeczności fabuły, przekształcenia narracji źródeł historycznych, tłumiony dyskurs erotyczny, wywrotowa siła komizmu, niejasna funkcja ironii, atrakcyjność przedstawienia przemocy sprawiają, że nie sposób snuć o tej twórczości narracji opartej na wyjaśnianiu, jakie to czynniki zewnętrzne uczyniły z pisarza-demokraty konserwatystę, a z dekadenta-estety – chwalcę mieszczańskiej przyziemności”. To wszystko sprawia, że zarówno głośna kampania antysienkiewiczowska z Bolesławem Prusem i Stanisławem Brzozowskim na czele, z jej koronnym oskarżeniem Sienkiewicza o to, że jest on „klasykiem polskiej ciemnoty”, „heroldem szlachetczyzny” itp. oraz gombrowiczowska formuła o „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym” traci na trafności.

Wacław Holewiński

 

Mebluję głowę książkami

 

mebluje-glowe

 

 

Moim językiem macierzystym jest polski

ani tu ani tamOsiem życiorysów. Kim byli, są, kim się czują? Polakami? Nie, raczej nie, a w większości przypadków zdecydowanie nie. Żydami? To przecież nie wybór. Więc tak, Żydami. Ale przecież mieszkają w Polsce. Albo w Polsce i gdzieś jeszcze. Czasowo. Większość jednak na stałe. Wyjechali w ’68 (w jednym wypadku w ’67) albo trochę później. Do Izraela prawie nikt nie chciał jechać (poza Tadeuszem Keshetem). Czuli się zagrożeni polskim antysemityzmem? Nie wszyscy. Odnaleźli się w innej rzeczywistości? Tak, wszyscy. Czy to prawdziwy obraz emigrantów żydowskich z pomarcowego exodusu? A czy jest coś takiego, jak prawdziwy obraz emigracji? Jeden, jedyny? To zawsze los, los jednostkowy, indywidualny.