Zdzisław Antolski

 

Złote lata kieleckiej literatury (4)

 

antolski zdzislaw

 

 

    Profesor Jan Pacławski, znakomity kielecki znawca twórczości pisarzy regionu świętokrzyskiego, redaktor cyklu biograficznego, prezentującego lokalnych twórców literatury, tak ustalił granice geograficzne tej krainy, przybierające postać magicznego trójkąta: „Od wschodu stanowią (…) wody Wisły, od zachodu i północy przedział zakreśla Pilica, od południa podstawę trójkąta stanowi dorzecze Nidy”. Świętokrzyskie to także kolebka narodowej literatury, wystarczy wspomnieć Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Zresztą ich dworki cudem się zachowały i można je odwiedzać, wyobrażając sobie protoplastów naszej literatury.

 

Andrzej Walter

 

Polak za 20 dolców

 

Gracze okladka   Czas biegnie szybko. Nadszedł maj, a zanim się obejrzymy do bram zastuka czerwiec. I choćby pogoda nas nie rozpieściła zagrzeje nas ... mundial. Biegać będziemy wzrokiem za piłką, literaturę odwiesimy na moment „na kołku”... rzecz jasna wiecie, że żartuję, choć źdźbło prawdy kiełkuje przecież w każdym żarcie. Pozwólcie zatem pogawędzić sobie o książce jakże niepoważnej...

 Stanisław Grabowski

 

Kalendarium Niepodległości (10)

 

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916.

 

 

 

15 maja 1918

W Chojnowie urodził się Jan Otłowski, prezbiter, chrystusowiec, teolog. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w 1936. W 1943 przyjął święcenia kapłańskie. Jako pierwszy chrystusowiec wyjechał do pracy polonijnej w Kanadzie. Od 1995 w Smoky Lake (Alberta). W 2000 wydał książkę Prawo miłości w świetle rozumu, objawienia i religii. Zmarł w 2005.

 

Mikołaj Melanowicz,

 

       Współczesna literatura japońska. Przypomnienie sprzed półwiecza (3)

 

Mikołaj Melanowicz       Spotkanie z pisarką Miurą Ayako (1922-1999) w 1979 roku w mieście  Asahikawa zachęciło mnie do przeczytania kilku jej powieści i napisania dla tygodnika „Kierunki” eseju na temat twórczości japońskich pisarzy chrześcijańskich. Wówczas, w latach 70. XX wieku, Miura Ayako cieszyła się dużą popularnością jako autorka powieści Hyōten (Punkt zamarzania, 1964), przetłumaczonej na angielski dopiero w 1986 roku pt. Freezing Point. Obecnie dostępnych jest sześć powieści w przekładach na ten język, m.in. Hosokawa Garasha Fujin (1975) pt. Lady Gracia (2004)

Okazuje się, że Miura Ayako w końcu XX wieku nadal miała wielu oddanych czytelników, nie tylko w Japonii lecz w kilku innych krajach Azji Wschodniej. Oglądane były również filmowe i dramatyczne inscenizacje jej powieści. I to właśnie dzięki donacjom jej fanów w roku 1998 powstało Muzeum Literatury Miury Ayako (Miura Ayako Kinen Bungakukan – Miura Ayako Literature Museum) w Asahikawie, to znaczy w mieście, w którym się urodziła i spędziła niemal całe życie. I trudno się dziwić, że w okresie największej sławy nie wyjechała do centrum kulturalnego kraju, to znaczy do Tokio.

 

 Zbigniew Kresowaty

 

Poetka  kompozytorka - śpiewnie

 

Alicja Tanew Wyk Z Kresowaty

 Portret Alicji Tanew – poetki i kompozytorki, wokalistki wyk.  Zbyszek Kresowaty- Krezbi

 

     Wierna własnej interpretacji liryczno - muzycznej, poetka i kompozytorka, autorka bajek i scenariuszy radiowych, Alicja Tanew, towarzyszyła od lat swoim przyjaciołom bohemy krakowskiej w ich koncertach, jubileuszach, choćby w „Piwnicy Pod Baranami”, a także w programach telewizyjnych, jak „Spotkania z Balladą”, stworzyła autorskie spektakle poetycko - muzyczne dla telewizji: ”Całe nieba słów”, „Marzenia całkiem zwyczajne”. Debiutowała w Studenckim Kabarecie Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie. Nieustannie czynna na scenie środowiska krakowskiego już od ośmiu lat prowadzi własną piwnicę artystyczną „Scena ATA” w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 93, gdzie mają miejsce jej recitale. Występują tu artyści, osobowości, gwiazdy, począwszy od „Skaldów”, Andrzeja Sikorowskiego, Mieczysława Święcickiego, Jana Jakuba Należytego, Lidii Jazgar, Basi Stępniak – Wilk, a gośćmi Alicji Tanew w jej cyklicznych programach są dziennikarze, literaci, poeci, malarze, aktorzy, a także naukowcy różnych dziedzin jak prof. Franciszek Ziejka, Andrzej Zoll, Leszek Mazan, Mieczysław Czuma, Józef Baran, Michał Zabłocki, Bronisław Cieślak i wielu innych... Artystka czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu.