Věra Kopecká - wiersze

tłumaczenie Antoni Matuszkiewicz

***

Czas zwolnił kroku
kruchy w swoim śnieniu
w gwiazdy zagapiony
Potknął się o korzeń
Było i już nie ma


***

Z pni ściętych lip
następne pokolenie
w zielonych witkach
Na naszych grobach
ciężkie kamienie


***

Wytoczony księżyc
skrył się między gałęzie
pomarańcza oranż
A pod skórką
Kto wie...


***

Grzebię między słowami
Bywa półszlachetny kamień
Piasku mam pełne buty
palce poobijane
złota jak nie było tak nie ma


***

Ktoś chodzi po moście z nut
Przebiera zdarzenia
na było jest i nie ma
Drobi w okruchy
ciężki krok


***

Tak przywykliśmy
do dobrobytu
że nie słyszymy
jak dudni
pustką duszy

Wieczór z Mozartem


Nad morzem się wznosi
zawój księżycowego światła
srebrna ścieżka


Ostrożnie wstępuję
prowadzi mnie Mozart
w górę w dół
falami czasu
Zimne światło
i ciemność


Muzyka krucha
jak promień
Poseł gwiazd
połyskuje rosą na paprociach
tanecznym krokiem
po pajęczynie


Między gwiazdami a ziemią
kolorowe motyle
lotne obrazy
wznoszące się przeźroczyste
ważki wierszy
wzdłuż srebrnego zawoju
łabędzie na fali


Mozart się uśmiecha
przebiega po promieniach
jak po strunach skrzypiec


Śmieje się i tańczy
na cierniach na ostach
na ostrogach gwiazd


Gwiazdy beznamiętnie
przymykają powieki


Plener życia


Nakładamy barwy
słowa obrazy
Całe życie
pracujemy
nad portretem
samych siebie


Z mozaiki dni
można odczytać
pociągnięcia pędzla
także tam
gdzie farby się zlewają
niebo nad głową
i skrzydła słów


Za obrazem
za wierszem
skryta tajemnica
strzeże głębi

Věra Kopecká

Urodziła się w 1951 r. w Turnovie.

Do matury mieszkała w Jabloncu nad Nysą, od roku 1992 jest mieszkanką Broumova.

Ukończyła studia pedagogiczne w zakresie matematyki na Uniwersytecie Karola w Pradze.
W latach 1980 - 1985 w Ludowym Konserwatorium w Pradze studiowała recytację, teatr poezji
i twórczość literacką.

Należy do Wschodnioczeskiego Oddziału Związku Pisarzy. Jest organizatorką Dni Poezji w Broumovie.

Wydała 20 książek poetyckich, w tym dwujęzyczny tomik Podzimní poselství, polska wersja pt. Jesienna wiadomość w tł. Krzysztofa Karwowskiego. W 2009 r. ukazał się w Polsce wybór jej poezji pt. śladami cieni w tł. Kazimierza Burnata. W 2013 r.wydała wybór wierszy pt. Zaproszenie na wernisaż w tłumaczenii polskich poetow. Publikowala w wielu antologiach w Czechach i w Polsce. Uczestniczy
w międzynarodowych literackich festiwalach i spotkaniach w Czechach i w Polsce ( Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka 2008, 2009, 2010, Międzynarodowy Listopad Poetycki w  Poznaniu 2009,  2011, Warszawska Jesień Poezji 2013, Międzynarodowy Festiwal Poezji Poeci bez granic 2008-2013) oraz w plenerach. Od kilku lat organizuje czesko-polskie broumowskie DNI POEZJI ( w tym roku była już 14 edycja tego Festiwalu)

Tłumaczy i wydaje wiersze swoich przyjaciół: K. Burnata Za obzor (APRB, 2008); A. Matuszkiewicza Nade mnou hluboké nebe (Broumov, 2009); A. E. Zalewskiej Mlhovina osudu (2010); Andrzeja Bartyńskiego, Danuty Perier – Berskiej, Aleksandry Pijanowskej-Adamczyk, Marka Wawrzkiewicza w książce Pátý rozměr - poezie; Lama Quang My , Jekatieriny Poljanskiej i innych.

Fotografuje, miała wiele wystaw w Czechach i w Polsce.

Uprawia również tradycyjne techniki i rzemiosła ludowe.

Wiersze wraz z kolorowymi fotografiami wydane zostały w książce Broumovsko, můj adoptivní domov (APRB, Broumov, 2012).


Pin It