REGULAMIN KONKURSU

PN. „RADOŚĆ CZYTANIA”

 

 

I. POSTANIOWIENIA OGÓLNE:

  1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg).
  2. Konkurs odbywa się w ramach projektu pn. „Literacki wehikuł czasu” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających ich kreatywność.
  4. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany jest do dzieci oraz młodzieży od 11. do 18. roku życia (rok urodzenia 2000-2007).
  5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie okładki ulubionej książki
  6. Prace plastyczne zamieszczone zostaną na blogu literackim, podstronie projektu, funpage'u na facebooku oraz na portalu społecznościowym eKulturalni. Zorganizowana zostanie także wystawa poprojektowa.