2017.10.20 - XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej

 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Komornickiej (termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.)

Równocześnie informujemy, iż wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do dnia 20 października 2017 r. Nagrody finansowe zostaną przesłane na konta bankowe laureatów.

 

 

II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

 

XXI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma"

XXI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę"

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Strzeliński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkursu na wiersz tematycznie związany z ogrodem – dozwolona szeroka interpretacja tematu.

1. Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.

 

XI Turniej Poetycki „Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego

XI Turniej Poetycki „Orzech
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nysie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej 18 lat.

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej
 
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada".

Warunki konkursu 'Już nie zapomnisz mnie'

 

 

§ 1.
♣ Czas trwania konkursu
a) ogłoszenie konkursu: 9 czerwca 2017 r.
b) termin przesyłania prac: 31 lipca 2017 r.
c) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: ~ 8-9 sierpnia 2017 r.
 
 
 Cele konkursu
 odtworzenie pamięci o przedwojennych, polskich artystach;
– pobudzenie wyobraźni i do twórczej aktywności w dziedzinie literatury;
– rozwijanie umiejętności pisarskich i czytelnictwa.

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, 
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie 
Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają

 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
IM. RAINERA MARII RILKEGO 

 

...na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury przyzna: POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

XVII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI 
„O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

 

logo znp

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie wraz z Sekcją Artystyczną
przy współudziale:

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy).

 

I Międzynarodowy Konkurs literacki Siegfrieda Lenza

I Międzynarodowy Konkurs literacki Siegfrieda Lenza
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

 

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy"

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów"

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

 

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

 

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy"

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Wielorzecze”,

który stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie „Alternatywni” Festiwalu Literatury pod tą samą nazwą. W tym roku w Elblągu organizujemy już piątą edycję w dniach 22-24 września 2017. Zachęcamy zarówno do udziału w konkursie, jak i całym Festiwalu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież i dorosłych. Warto zwrócić uwagę na przewidzianą nagrodę specjalną dla poety regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest  nadesłanie zestawu trzech wierszy  inspirowanych myślą J. Conrada "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest." do 31 maja 2017 roku.

 

Książka przyjazna dziecku

Książka przyjazna dziecku
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

 

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

 

 

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Forum Literackie „Ogród Ciszy" ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki. 

 

Od bieżącej edycji Konkurs przyjmuje pełną nazwę: 

„Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy". 

 

Regulamin 

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Witolda Gajdy: 

Regulamin
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki

Nieprofesjonalnej
im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą...

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. Przyjaźń
(
zbiorek Jesienne liście).

 

 

Organizatorzy

1.            Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2.            Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

3.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

sg

TRAKL-TAT

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

2017

 

 

Organizator

Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM

wraz z

Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie

Honorowy Patronat

Ambasador dr Emil Brix