Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Wielorzecze”,

który stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie „Alternatywni” Festiwalu Literatury pod tą samą nazwą. W tym roku w Elblągu organizujemy już piątą edycję w dniach 22-24 września 2017. Zachęcamy zarówno do udziału w konkursie, jak i całym Festiwalu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież i dorosłych. Warto zwrócić uwagę na przewidzianą nagrodę specjalną dla poety regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest  nadesłanie zestawu trzech wierszy  inspirowanych myślą J. Conrada "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest." do 31 maja 2017 roku.

 

Książka przyjazna dziecku

Książka przyjazna dziecku
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

NAGRODA im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Najlepszy Debiut Roku 2017

 

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2017.

 

Konkurs od ponad 30 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie,
a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Konkurs na limeryk „Lato z książką"

Konkurs na limeryk „Lato z książką
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 5 limeryków o książkach i letnim wypoczynku.

LIMERYK to krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości . Ma określoną budowę:

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

Fantazmaty - Regulamin

 

1. Warunki udziału w konkursie:

  1. W konkursie mogą brać udział teksty o tematyce fantastycznej, których długość nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami.
  2. Teksty przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (także fragmentami) oraz muszą stanowić oryginalne dzieło autora (tak zwane “fanfiki” nie mogą brać udziału w konkursie). Jeden autor może przesłać co najwyżej jeden tekst, dopuszczona jest możliwość pisania w duecie.
  3. Nie ma możliwości zamiany tekstu biorącego udział w konkursie, przesłane i przyjęte opowiadanie oficjalnie bierze udział w zmaganiach.
  4. Tekst musi zostać napisany przynajmniej poprawną polszczyzną. Teksty napisane w sposób rażąco pogwałcający zasady języka polskiego, nie będą oceniane przez jurorów. Autorzy zobowiązani są do sformatowania tekstu według wskazówek zamieszczonych niżej na stronie.
  5. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, może w nim brać każda osoba, niezależnie od wcześniejszego dorobku autorskiego.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zachęca wszystkich twórców amatorów do wzięcia udziału w konkursie literackim „Tutaj jestem".

 

Zasady się nie zmieniają: jak co roku dajemy możliwość wszystkim twórcom amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej jednej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Zachęcamy do udziału zarówno piszących prozę, jak i poezję.

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”
 
 
Organizator

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim.

 

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

 

 

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zbiorę wszystkich przyjaciół...”

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zbiorę wszystkich przyjaciół...”
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przystań w Turku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

IV Konkurs Literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

IV Konkurs Literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miasto Racibórz i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Forum Literackie „Ogród Ciszy" ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki. 

 

Od bieżącej edycji Konkurs przyjmuje pełną nazwę: 

„Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy". 

 

Regulamin 

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Witolda Gajdy: 

Ja gorę, czyli różankowe spotkania z językiem polskim to kolejny projekt lokalny realizowany przez Centrum Kultury Agora. Tym razem proponujemy mieszkańcom naszego osiedla nieszablonowe spotkania z językiem polskim, które staną się prawdziwą przygodą. W ramach Ja gorę odbędą się m.in.: bezpłatne warsztaty komiksu, grafitti, kreatywnego pisania Loesie, piknik językowy czy konkurs na opowiadanie fantastyczne. Tytuł projektu jest inspirowany pierwszym tomem antologii polskich opowiadań fantastycznych, zredagowanym przez Juliana Tuwima, w którym znalazły się m.in. nowele Henryka Rzewuskiego i Jana Potockiego. Fantastyka, jeden z najbardziej popularnych gatunków literackich, będzie nam towarzyszyć podczas całego projektu.

 

Pierwsza część projektu to Fantastyczny Konkurs Literacki „Ja gorę”, dla którego inspiracją będzie polską nowelą fantastyczną XVIII i XIX wieku.

 

Termin nadsyłania prac: 16 października
Nagroda główna: 1500 zł, pozostałe: 1000zł i 500zł

Regulamin
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki

Nieprofesjonalnej
im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą...

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. Przyjaźń
(
zbiorek Jesienne liście).

 

 

Organizatorzy

1.            Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2.            Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

3.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Regulamin dostępny jest pod adresem:
http://www.mbpdzialdowo.pl/konkurs_regulamin.pdf

regulamin Rajczaka

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Marcin Daniel Kowalczyk oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Parczewa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

NAJCIEKAWSZA KSIĄŻKA POETYCKA ROKU 2017

40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

 

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu zaprasza autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia do nadsyłania książek poetyckich, godnych tytułu i nagrody – Najciekawsza Książka Poetycka Roku 2017 – 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 30 lat.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

 

ogłasza

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 

Cel Konkursu:

l  stworzenie wydarzenia literackiego

l  promowanie młodych twórców

l  integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą
w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie młodych twórców
  • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

37. Wąglański Maj Poezji

37. Wąglański Maj Poezji

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wierszy upływa 24 listopada 2017 roku.

sg

TRAKL-TAT

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

2017

 

 

Organizator

Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM

wraz z

Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie

Honorowy Patronat

Ambasador dr Emil Brix