Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne (29-11-2017)

 

    W dniu 29 listopada 2017 r. ogłoszony został Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne inspirowany obrazem pt. "Zabawki" autorstwa polskiego surrealisty Zbigniewa Wiśniewskiego, skierowany do osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Konkurs objęty jest patronatem Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola. Więcej informacji, obraz  i regulamin poniżej.

o trzcine

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wierszy upływa 24 listopada 2017 roku.

Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłasza nabór do Nagrody im. Adama Włodka 2017

nagroda wlodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej organizuje IV edycję Nagrody im. Adama Włodka. Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub za przekład.  

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia (urodzeni nie wcześniej niż w 1982 roku) i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza"

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza

Organizator
Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Kultury WOBEC i Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC. Partnerem przedsięwzięcia jest Związek Literatów Polskich o. Gdańsk.

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

OKNO plakat

5. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

*Rozpoczęła się 5. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Młodzi krytycy teatralni mogą już uczestniczyć w konkursie na najlepsze recenzje teatralne minionego sezonu, opublikowane między majem 2017 a końcem marca 2018 roku. Miejscem publikacji mogą być zarówno media tradycyjne: prasa, radio, telewizja, jak i nowe media: portale teatralne, media społecznościowe, blogi. Recenzje należy nadsyłać do 31 marca 2018 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni . Rozstrzygnięcie - w maju 2018, a dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone podczas finału Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port.

aph

 

INFORMACJA PRASOWA      

Pole sztuki otwarte na nowych uczestników - 17. edycja konkursu
Artystyczna Podróż Hestii

 

Polski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

 

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

PW logoSzanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła X jubileuszową edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.