XI Turniej Poetycki „Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego

XI Turniej Poetycki „Orzech
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nysie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej 18 lat.

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej
 
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada".

Warunki konkursu 'Już nie zapomnisz mnie'

 

 

§ 1.
♣ Czas trwania konkursu
a) ogłoszenie konkursu: 9 czerwca 2017 r.
b) termin przesyłania prac: 31 lipca 2017 r.
c) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: ~ 8-9 sierpnia 2017 r.
 
 
 Cele konkursu
 odtworzenie pamięci o przedwojennych, polskich artystach;
– pobudzenie wyobraźni i do twórczej aktywności w dziedzinie literatury;
– rozwijanie umiejętności pisarskich i czytelnictwa.

Sweek #Przygoda

przygoda konkursOpis: Podejmij wyzwanie i dołącz do wielkiego konkursu literackiego Sweek #Przygoda! Napisz opowieść, która najlepiej dla Ciebie odzwierciedla przygodę i podziel się nią na Sweek! 

Gatunek i forma są dowolne. Limit słów to 5000, niezależnie czy Twoja historia będzie kończyć się w limicie, czy Twoja przygoda będzie kontynuować po zakończeniu konkursu. Opublikuj ją na sweek.com z etykietą #przygoda2017 do 8.08.

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, 
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie 
Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają

 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
IM. RAINERA MARII RILKEGO 

 

...na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury przyzna: POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

XVII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI 
„O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

 

logo znp

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie wraz z Sekcją Artystyczną
przy współudziale:

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy).

 

I Międzynarodowy Konkurs literacki Siegfrieda Lenza

I Międzynarodowy Konkurs literacki Siegfrieda Lenza
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

 

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy"

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów"

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

 

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

 

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy"

XXIV Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy
 
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Wielorzecze”,

który stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie „Alternatywni” Festiwalu Literatury pod tą samą nazwą. W tym roku w Elblągu organizujemy już piątą edycję w dniach 22-24 września 2017. Zachęcamy zarówno do udziału w konkursie, jak i całym Festiwalu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież i dorosłych. Warto zwrócić uwagę na przewidzianą nagrodę specjalną dla poety regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest  nadesłanie zestawu trzech wierszy  inspirowanych myślą J. Conrada "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest." do 31 maja 2017 roku.

 

Książka przyjazna dziecku

Książka przyjazna dziecku
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

Fantazmaty - Regulamin

 

1. Warunki udziału w konkursie:

  1. W konkursie mogą brać udział teksty o tematyce fantastycznej, których długość nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami.
  2. Teksty przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (także fragmentami) oraz muszą stanowić oryginalne dzieło autora (tak zwane “fanfiki” nie mogą brać udziału w konkursie). Jeden autor może przesłać co najwyżej jeden tekst, dopuszczona jest możliwość pisania w duecie.
  3. Nie ma możliwości zamiany tekstu biorącego udział w konkursie, przesłane i przyjęte opowiadanie oficjalnie bierze udział w zmaganiach.
  4. Tekst musi zostać napisany przynajmniej poprawną polszczyzną. Teksty napisane w sposób rażąco pogwałcający zasady języka polskiego, nie będą oceniane przez jurorów. Autorzy zobowiązani są do sformatowania tekstu według wskazówek zamieszczonych niżej na stronie.
  5. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, może w nim brać każda osoba, niezależnie od wcześniejszego dorobku autorskiego.

 

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

 

 

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Forum Literackie „Ogród Ciszy" ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki. 

 

Od bieżącej edycji Konkurs przyjmuje pełną nazwę: 

„Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy". 

 

Regulamin 

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Witolda Gajdy: 

Ja gorę, czyli różankowe spotkania z językiem polskim to kolejny projekt lokalny realizowany przez Centrum Kultury Agora. Tym razem proponujemy mieszkańcom naszego osiedla nieszablonowe spotkania z językiem polskim, które staną się prawdziwą przygodą. W ramach Ja gorę odbędą się m.in.: bezpłatne warsztaty komiksu, grafitti, kreatywnego pisania Loesie, piknik językowy czy konkurs na opowiadanie fantastyczne. Tytuł projektu jest inspirowany pierwszym tomem antologii polskich opowiadań fantastycznych, zredagowanym przez Juliana Tuwima, w którym znalazły się m.in. nowele Henryka Rzewuskiego i Jana Potockiego. Fantastyka, jeden z najbardziej popularnych gatunków literackich, będzie nam towarzyszyć podczas całego projektu.

 

Pierwsza część projektu to Fantastyczny Konkurs Literacki „Ja gorę”, dla którego inspiracją będzie polską nowelą fantastyczną XVIII i XIX wieku.

 

Termin nadsyłania prac: 16 października
Nagroda główna: 1500 zł, pozostałe: 1000zł i 500zł

Regulamin
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki

Nieprofesjonalnej
im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą...

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. Przyjaźń
(
zbiorek Jesienne liście).

 

 

Organizatorzy

1.            Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2.            Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

3.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

 

ogłasza

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 

Cel Konkursu:

l  stworzenie wydarzenia literackiego

l  promowanie młodych twórców

l  integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą
w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

sg

TRAKL-TAT

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

2017

 

 

Organizator

Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM

wraz z

Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie

Honorowy Patronat

Ambasador dr Emil Brix