stowarzyszenie pisarzy warszawa

zaprasza na kolejną

BIESIADĘ LITERACKĄ

 

Gośćmi będą:

 

Maria Jentys-Borelowska

 

z którą o jej książce 

„Z wyroku cara. Dziennik zesłanki"

będzie rozmawiała Małgorzata Karolina Piekarska

 

Bogumił Luft

 

z którym o antologii rumuńskiej literatury faktu

zatytułowanej "Łacińska wyspa"

porozmawia Wacław Holewiński

 

prof. Lech Witkowski

 

z którym o spuściźnie Krzysztofa Mrozowskiego

rozmawiać będzie Piotr Müldner-Nieckowski

 

bialo czerwona konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

ogłasza

 

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka  

 

Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie twórców poezji
  • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany do osób pełnoletnich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

 

REGULAMIN KONKURSU

PN. „LITERATURA OKIEM I UCHEM”

 

 

I. POSTANIOWIENIA OGÓLNE:

  1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg).
  2. Konkurs odbywa się w ramach projektu pn. „Literacki wehikuł czasu” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających ich kreatywność.
  4. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany jest do dzieci oraz młodzieży od 11. do 18. roku życia (rok urodzenia 2000-2007).
  5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie rekomendacji ulubionej książki w formie pisemnej lub „videopromocji” przy wykorzystaniu telefonu komórkowego.  
  6. Rekomendacje książek zamieszczone zostaną na blogu literackim, specjalnym kanale na Youtube oraz na portalu społecznościowym e-kulturalni.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Zbigniewa Jerzyny.

W konkursie może wziąć udział każdy poeta przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, nadesłanie zestawu 4 wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdy publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenia przyjmujemy od 9 VII do 15 X 2018r

Zbigniew Jerzyna

Poeta, rocznik 1938.

INSPICJENT BRZESZCZOT PRZEDSTAWIA: 

to nowy projekt realizowany przez Centrum Kultury Agora osnuty wokół twórczości Jana Brzechwy. Proponujemy niebanalne spotkanie z wierszami i bajkami ale także satyrami i humoreskami – gatunkami mniej znanymi miłośnikom autora. W ramach projektu odbędą się m.in.: bezpłatne warsztaty hip – hop, animacji poklatkowej, kreatywnego pisania Loesie, piknik językowy oraz konkurs literacko – satyryczny.

Chcemy zaprzyjaźnić małych i dużych czytelników z kanonem polskiej literatury stworzonej przez Jana Brzechwę. Poprzez realizację działań pokażemy, że czytanie nie musi być nudne, a lekcja nie zawsze musi odbywać się w klasie w trakcie roku szkolnego. Spotkanie z językiem polskim może być prawdziwą przygodą i zabawą, a nauka przyjemnością.

 

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod poetyckim zawołaniem Rocha Sęczawy"

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod poetyckim zawołaniem Rocha Sęczawy
Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Marcin Daniel Kowalczyk oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Parczewa.

Ktoś kiedyś powiedział, że koniec świata przyjdzie niepostrzeżenie, nie będziemy się go spodziewać. Nie uświadczymy błyskawic i gromów z nieba. Pszczoły będą krążyć nad kwiatem nasturcji, a ludzie zajmować się swoimi codziennymi czynnościami, nieświadomi zagrożenia.

Być może tak będzie… a być może spełni się jeden ze scenariuszy „Pomieści"?

W kolejnym już konkursie Fantazmatów powoli, acz nieubłaganie, zbliża się termin nadsyłania prac. „Pomieścia", którego motywem przewodnim jest destrukcja miast i miejsc znajdujących się w Polsce, przyjmujemy teksty do końca października (jeszcze przez 6 tygodni). Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej przerażającej wizji Polski, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (https://fantazmaty.pl/konkursy/pomiescia), a czytelników do śledzenia konkursu oraz zapoznania się z naszą pozostałą działalnością.

Prace oceni jury w składzie: Jacek Łukawski, Marcin Rusnak, Krzysztof Rewiuk, Alicja Tempłowicz, Magdalena Świerczek-Gryboś, Dawid Wiktorski.

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163,

71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Termin nadsyłania wierszy upływa 23 listopada 2018 roku.

            Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.