XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne"

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne"

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Wakacje z Wikipedią

Wakacje z Wikipedią
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

III Konkurs Fotografii Teatralnej

III Konkurs Fotografii Teatralnej
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

„Klimaty Częstochowy 2017” konkurs fotograficzny

„Klimaty Częstochowy 2017” konkurs fotograficzny
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

O!ZNAKI PRACY konkurs fotograficzny i filmowy

O!ZNAKI PRACY konkurs fotograficzny i filmowy
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”

IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA z siedzibą w Trzcinicy Wołowskiej.  Sponsorem konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych). 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.