Jeśli chcą Państwo zamieścić informacje o konkursie na stronie Pisarze.pl należy przygotować tekst w formacie doc (plik programi Word) i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie wiadomości prosimy napisać: "Konkurs-Pisarze.pl-nazwa kategorii (literacki, plastyczny, foto lub muzyczny)"  Pliki graficzne prosimy dołączyć jako osobne załączniki.

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła"

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni.

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki"

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA  już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

         Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 10 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem nakopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lipcu. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

 

zrodlo2018

 

Miło nam jest zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło", nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

 

I.       Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

 

II.    Cele Konkursu:

 

·         Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu

·         Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą

·         Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego

·         Konsolidacja różnych środowisk literackich

·         Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni
i tożsamości

·         Promowanie literatury wartościowej

·         Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury

 

aph

 

INFORMACJA PRASOWA      

Pole sztuki otwarte na nowych uczestników - 17. edycja konkursu
Artystyczna Podróż Hestii

 

Polski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

 

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Piwniczna Zdrój 2018

 

     Kolejna XV edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” z podtytułem Jeszcze echo dolinami i po górach… przypada w roku ważnej rocznicy – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podtytuł sugeruje różnorakie możliwości inspiracji i ich poetyckiej realizacji według upodobań piszących, którzy pamiętają o zasadniczej treści Konkursu: człowiek , krajobraz, przyroda i tradycja gór, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór.

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma"

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs na opowiadanie kryminalne.

III edycja

 

Po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne

Złoczyńcy w Uzdrowisku

 

W tym roku warunkiem koniecznym jest wątek miłosny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

PW logoSzanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła X jubileuszową edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

XXV PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ    

       

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2018r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

 

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza, 

który skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim. 

 

Konkurs odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2018, 

a nagrodę dla zwycięzcy stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy 

w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2018 r. 

W załączeniu przesyłamy regulamin uczestnictwa. 

 REGULAMIN

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2018

 

Organizator

Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM

wraz z

Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie

 

Honorowy Patronat

Ambasador dr Emil Brix

 

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.