Jeśli chcą Państwo zamieścić informacje o konkursie na stronie Pisarze.pl należy przygotować tekst w formacie doc (plik programi Word) i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie wiadomości prosimy napisać: "Konkurs-Pisarze.pl-nazwa kategorii (literacki, plastyczny, foto lub muzyczny)"  Pliki graficzne prosimy dołączyć jako osobne załączniki.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "MÓJ LIST DO ŚWIATA"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu ogłasza w 2018 roku Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do Świata".  Konkurs adresowany jest do  dorosłych poetów-amatorów z terenu całego kraju (zagranicy), piszących w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki nadesłanych utworów, choć mile widziany byłby w zestawie jeden wiersz o tematyce regionalnej. Na konkurs należy przesłać opatrzone godłem 3 wiersze (nigdzie dotąd nie publikowane i nie nagradzane) wydrukowane w języku polskim i naniesione na płytę CD-ROM. Prace należy nadsyłać do końca marca 2018 roku.

Regulamin Konkursu - do pobrania

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

ogłasza

X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych  i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 utworów poetyckich o dowolnej tematyce oraz jednego utworu o tematyce niepodległościowej, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.

5. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

*Rozpoczęła się 5. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Młodzi krytycy teatralni mogą już uczestniczyć w konkursie na najlepsze recenzje teatralne minionego sezonu, opublikowane między majem 2017 a końcem marca 2018 roku. Miejscem publikacji mogą być zarówno media tradycyjne: prasa, radio, telewizja, jak i nowe media: portale teatralne, media społecznościowe, blogi. Recenzje należy nadsyłać do 31 marca 2018 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni . Rozstrzygnięcie - w maju 2018, a dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone podczas finału Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port.

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
im. Pawła Bartłomieja Greca

w ramach XIV Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2018

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora (ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 kwietnia 2018 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 1. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 2. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 5. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 6. Dane organizatora:

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego’’

 
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów o/Ciechanów oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio ogłaszają 14. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, który rozpocznie się w Płońsku 11 maja 2018 r.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i poezji w języku łacińskim. Warunkiem uczestnictwa w przypadku wierszy pisanych w języku polskim jest nadsyłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach, które muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym. Prace te należy nadesłać do 10 kwietnia 2018 /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego”.
W języku łacińskim należy zgłosić 3 utwory o sformalizowanej strukturze (np. metryczne, rymowane, akrostychy etc; wykluczamy więc tzw. wiersz biały), z których jeden musi nawiązywać do osoby (życiorysu), twórczości lub źródeł natchnienia Sarbiewskiego. Do tego wiersza należy dołączyć krótki opis (w języku łacińskim) wskazujący, do czego nawiązuje utwór (np. Lyricorum Lib. I,4; Sarbievius occurrit Andreae Bobola; Sarbievius in Poloniam redit).

„Literacki Debiut Roku" konkurs na powieść

„Literacki Debiut Roku

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest spółka Zaczytani z siedzibą w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

 

                

Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

 

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

 Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

Starosta Lipnowski
i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

 

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.

Do 30 kwietnia 2018 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Śląski Shakespeare" im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Biblioteka Śląska ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare", organizowanego już od siedmiu lat i cieszącego się dużą popularnością. To propozycja dla osób, które piszą wiersze, poematy, scenariusze teatralne i mają niewielkie szanse, by zaprezentować swój dorobek szerszej publiczności. Przedsięwzięcie służy inspiracji i aktywizacji młodych twórców, promocji ich twórczości, a także rozwijaniu wrażliwości literackiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie tekstu, który nie był nigdzie wcześniej publikowany. Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat i nie mogą być laureatami I nagrody w poprzednich edycjach. Utwory, które będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatora konkursu, można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 roku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej (www.bs.katowice.pl).

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Józefa BURSEWICZA

„O Złotą Metaforę" i „Metaforę Niepodległą" SZCZECIN 2018

Konkurs ogłoszono z okazji

III SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI

 

REGULAMIN

Nagroda:

I miejsce – statuetka ZŁOTA METAFORA

I miejsce – statuetka METAFORA NIEPODLEGŁA

Organizatorem konkursu jest:

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

 

Regulamin

 

§ 1.

Organizatorami konkursu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

§ 2.

1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,  jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

o cisowe galezie

 

 Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza

XIX edycja

 

Etapy

 • Nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych wierszy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów i rozstrzygnięcie konkursu.

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2018”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła"

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni.

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki"

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA  już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

         Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 10 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem nakopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lipcu. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

 

zrodlo2018

 

Miło nam jest zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło", nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

 

I.       Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

 

II.    Cele Konkursu:

 

·         Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu

·         Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą

·         Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego

·         Konsolidacja różnych środowisk literackich

·         Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni
i tożsamości

·         Promowanie literatury wartościowej

·         Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury

 

aph

 

INFORMACJA PRASOWA      

Pole sztuki otwarte na nowych uczestników - 17. edycja konkursu
Artystyczna Podróż Hestii

 

Polski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

 

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma"

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs na opowiadanie kryminalne.

III edycja

 

Po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne

Złoczyńcy w Uzdrowisku

 

W tym roku warunkiem koniecznym jest wątek miłosny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

PW logoSzanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła X jubileuszową edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie.

6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018

6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

 

Park Sztuki 2018

Park Sztuki 2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie o udokumentowanym dorobku artystycznym, a także studenci wyższych szkół artystycznych, architektury, architektury krajobrazu, designu.

Ogólnopolski Konkurs Literacki PATRIOTYZM 2.0.

Ogólnopolski Konkurs Literacki PATRIOTYZM 2.0.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

„Zrównoważeni – Animacja Czasu" konkurs na film animowany

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy animowane. Filmy powinny pokazywać, jak chronić pracowników przed stresem zawodowym, a także jak zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Młodzi na start 2018

Młodzi na start 2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

 

ARTYSCI W GALERII
ZBYSZKA KRESOWATEGO

więcej>>>
(szkice literackie i obrazy)

    Od dawna nie prowadziłem swojej poczty publicznie, mimo, że od czasu do czasu, to znaczy w każdym tygodniu,  odpisywałem tym, którzy prosili mnie o ocenę twórczości literackiej.