Pisarze.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

 

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję.

 

Jury w składzie: Tomasz Cieślak, Tomasz Dalasiński, Monika Kocot, Marcin Orliński, Mariusz Partyka, będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Jury będzie rozpatrywać jedynie prace nadesłane w pięciu egzemplarzach maszynopisu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Łodzi 9 marca 2013 roku.

Termin nadsyłania prac: 31, grudzień 2012.

Adres: Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, 90–056 Łódź, ul. Roosevelta 17 z dopiskiem: XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego.

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia: http://slkkb.free.art.pl

 

Redakcja: 00-260 Warszawa ul. Mostowa 2/4 
oraz 82-110 Kąty Rybackie ul. Rybacka 185, tel. 606 888 764 
poczta - biuro@pisarze.pl; webmaster - kontakt@krzysiek-wojcik.pl

Pisarze.pl
e-Tygodnik Literacko-Artystyczny
Numer 21/16 (304)
ISSN: 2084-6983

nowe-archiwum

najtansza-reklama-ksiazki

ARTYSCI W GALERII
ZBYSZKA KRESOWATEGO

więcej>>>
(szkice literackie i obrazy)


Coraz mniej listów z wierszami miłosnymi, coraz więcej z narzekaniami na polityków, w których piszący cały czas zastanawiają się, dokąd to wszystko zmierza?

 


Strona oparta na Joomli