XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

 

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję.

 

Jury w składzie: Tomasz Cieślak, Tomasz Dalasiński, Monika Kocot, Marcin Orliński, Mariusz Partyka, będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Jury będzie rozpatrywać jedynie prace nadesłane w pięciu egzemplarzach maszynopisu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Łodzi 9 marca 2013 roku.

Termin nadsyłania prac: 31, grudzień 2012.

Adres: Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, 90–056 Łódź, ul. Roosevelta 17 z dopiskiem: XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego.

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia: http://slkkb.free.art.pl

Pin It