Anna Maria Mickiewicz

 

Fale Literackie /Literary Waves

 

anna maria mickiewiczPokolenia pisarzy wypełniają swoje zadania i odchodzą. Tak dzieje się na emigracji od wielu lat . Rozpoczął się pożegnalny pochód autorów zamieszkałych poza granicami kraju. Odeszli między innymi: Stanisław Baliński, Stanisław Barańczak, Czesław i Krystyna Bednarczykowie, Jan Bielatowicz,  Józef Garliński, Stanisław Gliwa, Gustaw Herling-Grudziński, Janusz Ihnatowicz, Wacław Iwaniuk, Zdzisław Jagodziński, Stefania Kossowska, Krzysztof Muszkowski, Marian Pankowski, Mieczysław Paszkiewicz.

 

        Wyznawali oni zasady opublikowane w statucie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Związek  Pisarzy Polskich na Obczyźnie jako organizacja zawodowa ludzi pióra powołany został do życia 15 sierpnia 1946 roku w Londynie podczas Konstytucyjnego Zebrania grupy pisarzy polskich przebywających na emigracji. Narodził się z inicjatywy Stanisława Strońskiego. Początkowo skupiał w swym gronie byłych członków Polskiego Pen Clubu na Obczyźnie  oraz polskich publicystów, uczonych, radiowców, edytorów-grafików – najpierw z Londynu, by wkrótce objąć swoim zasięgiem polski świat literacki rozproszony po całym świecie. Statut głosił m.in., że Związek powstał w imię wielkiej tradycji ubiegłego stulecia wskazującej w dobie przemocy obcej w Ojczyźnie na szczególne obowiązki twórczości polskiej na obczyźnie. [...] wierny zasadom wolności narodu i człowieka, swobody myśli i słowa pisarza, zajmuje się sprawami twórczości pisarskiej polskiej, krzewieniem jej znajomości wśród rodaków na obczyźnie, zapoznawaniem z nią krajów innych i nawiązywaniem stosunków z ich pisarzami.

Obecnie, pojawiają się pytania: kto ich zastąpi na emigracyjnej ścieżce literackiej, jaki pozostawili testament, czego nas nauczyli? Do jakich form współpracy byliśmy przyzwyczajeni, czy to wystarczy, by kontynuować  polską tradycję literacką? Przekazanie pałeczki pokoleniowej okazało się być trudnym zadaniem. Organizacje nie zdały egzaminu, podzieliły się.

Dlatego też powstała potrzeba stworzenia nowego forum wymiany myśli pokoleniowej tak, by utrwalić odchodzące pokolenie autorów i wprowadzić ich nowe grono. Był to czas szybkiego rozwoju internetu, powstawały literackie strony internetowe, które umożliwiały komunikowanie się wielu autorów i czytelników na świecie. Dlatego też pojawił się pomysł, by powołać na emigracji w Londynie stronę inetrnetową Fale Literackie/Literary Waves. Charakterystyczne jest to, iż strona posiada w nazwie dwie wersje językowe, dlatego gdyż coaz więcej młodych autorów pisze i publikuje w wielu językach, obracając się równocześnie w międzynarodowych środowiskach literackich. Strona dedykowana jest nie tylko autorom londyńskim, zapraszani są do współpracy pisarze z całego świata, nie tylko Polacy. Jednak tematyka polska przeważa.

Założenia opublikowane na stronie Fale Literackie zakładają:

 

fale wyrzucają na brzeg

Muszle

Kamyki

Korzenie

I słowa

Zatopione w kroplach

 

Szanowni Państwo,

W krajobrazie polskiej kultury emigracyjnej coraz wyraźniej zaznacza się zjawisko niezależnych, odważnych środowisk literackich. Poza oficjalnymi, uświęconymi tradycją strukturami można już odnotować grupy twórców i wydawców, którzy literaturę polską ubogacają o oryginalne, świeże i ciekawe ujęcia.

 

 

                             Autorzy, poszukując artystycznej tożsamości, tworzą różnorodność i barwę literacką. Tę tożsamość i różnorodność wzmocnić może zbudowanie otwartej platformy, prezentującej pisarzy, poetów i publicystów bez względu na wiek, poglądy czy związki środowiskowe. nie odcinamy się od polskich tradycji – ani historycznej, ani literackiej.

 

Dlatego też tworzymy portal umożliwiający porozumienie ponad podziałami środowiskowymi. W tym celu, w wyniku spotkań i dyskusji, powołaliśmy do życia Fale Literackie – międzynarodowy ruch, zapoczątkowany w 2012 roku, który ma na celu wykreowanie przestrzeni, w której będzie możliwa wymiana idei, artystycznych inspiracji, która wesprze współczesnych polskich literatów w upowszechnieniu ich prac i osiągnięć artystycznych.

 

Zaprszamy Autorów i Wydawców do prezentacji swej twórczosci  na naszym potralu.

 

 

Anna Maria Mickiewicz wraz z zespołem

Ważnym elementem zmieniającym mapę literacką na emigracji, było wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku. Do wielu krajów Europy napłynęły młode fale emigracyjne. Wraz z nimi twórcy, którzy zaczęli organizować własne struktury. Do najbardziej widocznych należała PoEzja Londyn założona przez Adama Siemieńczyka i Martę Siemieńczyk Brassart.  Fale Literackie podjęły współpracę z PoezjąLondyn. Oto fragment Manifestu tej grupy.

Londyn stał się miejscem bardzo dogodnym dla młodych polskich poetów, grafików i muzyków. Ogólnie mówiąc: artyści szukają swojego miejsca w życiu z odrobiną emocji.

Gdzie może być lepiej niż w Londynie? Tutaj pomysły i trendy kumulują się szybko i dynamicznie. Powstaje coś  twórczego i inspirującego. Połączenie pokoleniowe – nowego i dawnego pokolenia migrantów, tworzy aromatyczną oprawę artystycznej wizji.

Na szczęście polskie instytucje kulturalne istniały już w Londynie, ale nowe media są teraz dostępne, co sprawia, że ​​połączenie tematów i doświadczeń jest tak wyjątkowe. Opierając się na nim, kapitał ludzki przekształca się w nowy świat literacki.

PoEzjaLondyn zaprasza wszystkich autorów do udziału w wydarzeniach!

Kolejny raz w historii widzimy ekspresję polskiego ducha, który był tak ważny podczas politycznych i historycznych zawirowań. Jakie jest jego dokładne znaczenie dzisiaj? Duch przeszedł do kultury i do literatury. Cele są proste. Mamy nadzieję, że pomoże nam budować mosty literackie. Potrzebujemy współpracy, solidarności i musimy oswoić się z autopromocją i zobaczyć, że dialogi są zawsze bardziej interesujące niż monologi w wąskich kręgach.

Wraz z PoEzjąLondyn Fale Literackie zorganizowały w Londynie Światowe Dni Poezji UNESCO.

Każdego roku 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji UNESCO. Został on przyjęty podczas sesji UNESCO w Paryżu w 1999 roku.

Pozja jest jednym z najczystszych przejawów wolności językowej, jest

składnikiem tożsamości narodów i ucieleśnia kreatywną energię kultury, ponieważ może być ciągle odnawiana.

Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO

Przesłanie na Światowy Dzień Poezji

Poezja przyczynia się do twórczej różnorodności, kwestionując na nowo nasze użycie słów i rzeczy, nasze sposoby percepcji i zrozumienia świata. Poprzez  skojarzenia, metafory i własną gramatykę, język poetycki jest w ten sposób innym aspektem dialogu między kulturami. Różnorodność w dialogu, to swobodny przepływ pomysłów, słowa, kreatywności i innowacyjności. Światowy Dzień Poezji to zaproszenie do refleksji nad siłą języka i pełnym rozwojem zdolności twórczych każdej osoby.

W ramach Światowego Dnia Poezji, 16 marca 2013 roku w University College London (UCL), na wydziale SSEES UCL odbyły się pierwsze Europejskie Dialogi Poetyckie  w Londynie, zorganizowałam je wraz z dr Urszulą Chowaniec (UCL).

Na konferencję zaproszono poetów, wydawców i przedstawicieli organizacji artystycznych. Jego celem było wprowadzenie poetów i wydawców w działalność studiów slawistycznych oraz przedstawienie szerokich konotacji literackich, które posiada UCL, a także ukazanie możliwości współpracy między podmiotami. Polacy stali się bardzo ważną grupą w Wielkiej Brytanii, ponieważ język polski jest drugim językiem na Wyspach.

Goście, członkowie PoEzji Londyn, wymienili się doświadczeniem wydawniczym, rozmawiali o roli poezji we współczesnym świecie. Dzisiaj myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie, przede wszystkim dlatego, że zapoczątkowało ono  zainteresowanie Polski naszą działalnością.

21 marca 2014 roku w Londynie odbyły się drugie Europejskie Dialogi Poetyckie, w ramach Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO. Wiodącym tematem edycji dialogów były Mosty.

Do współorganizacji drugiej edycji EDP zaproszona została brytyjska grupa poetycka Poets Anonymous. Było to wyjątkowe wydarzenie – po raz pierwszy w spotkaniu wzięły udział trzy grupy: polscy poeci emigracyjni, poeci z Europy oraz londyńska grupa Poets Anonymous. Nie zabrakło również polskich wydawców.

Odbyły się polsko-brytyjskie poetyckie działania warsztatowe. Poeci zaprezentowali twórczość w języku polskim i w języku angielskim.

W tym roku drugie Europejskie Dialogi Poetyckie prowadziłam wraz z poetami z brytyjskiej grupya poetyckiej Poets Anonymous. Wydarzenie było częścią trzech dni Festiwalu Poezji UNESCO w Londynie. Objęło dyskusję i prezentację poezji międzynarodowej, pisarzy i redaktorów, a także zbadało związek między poezją a kulturą, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Gośćmi specjalnymi z Europy byli poeci z Polski, Bułgarii, Ukrainy i redaktorzy Poezji dzisiaj.

Fale Literackie nawiązały również współpracę z jednym z najstarszych polskich portali literackich na emigracji, z Miastem Literatów+++ z siedzibą na Florydzie oraz z serią wydawniczą Contemporary Writers of Poland. Obie strony, Fale Literackie i Miasto Literatów+++, zostały połączone linkami. Rozpoczęła się bardzo ciekawa współpraca wydawnicza pomiędzy USA i Wielką Brytanią. Powoli poszerzono grono autorskie o pisarzy,  głównie z USA i Wielkiej Brytanii, związanych  z legendarną grupą poetycką Poets Anonymous, którzy czuli się zaszczyceni uczestnictwem w tym wyjątkowym wydarzeniu wydawniczym. Obecnie książki redagują Danuta Błaszak (Orlando) i autorka eseju (Londyn). Początkowo prezentowano głównie twórczość poetycką, obecnie dołączyły krótkie formy i wspomnienia.

Fale Literackie współpracują również z Wydawnictwem Norbertinum w Polsce, Wydawnictwem Poetry Space z Wielkiej Brytanii, Wydawnictwem Favoryta z Australii, Wydawnictwem Poezja dzisiaj, londyńskim Pamiętnikiem Literackim, portalem Pisarze.pl Instytutem Kultury Polskiej w Londynie i brytyjską grupą poetycką Poets Anonynmous, Londyn.

 

Anna Maria Mickiewicz

Londyn 

 

Pin It