Recenzja teatralna

 

Ewa Sosnicka Wojciechowska

 

Kraków nie tylko Starym Teatrem stoi

 

W Starym Teatrze na razie brak zapowiadanych na wiosnę premier, za to w innych krakowskich teatrach – i owszem, dlaczego nie ?

8 kwietnia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego premiera BAJEK ROBOTÓW Stanisława Lema w reżyserii Agnieszki Olsten na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Scenografia i kostiumy: Olaf Brzeski, muzyka: Aleksandra Gryka, reżyseria świateł: Robert Mleczko.

Obsada: Agnieszka Judycka, Karolina Kamińska, Marta Malikowska (gościnnie) Krzysztof Jędrysek, Krzysztof Piątkowski.

 

Grzegorz Walczak

 

Wywiad z panem Vladanem Vukasavljeviciem, Ministrem Kultury i Informacji Republiki Serbii

 

Vladan Vukosavljevic 

 

 

Jaki procent PKB Serbii stanowi budżet Ministerstwa Kultury i Informacji Serbii?

 

Z budżetu Republiki Serbii w 2018 r. przydzielono Ministerstwu Kultury i Informacji 13.170.547.000 dinarów, tj. 0,72% całkowitego budżetu Republiki Serbii.

 Stanisław Grabowski

 

Kalendarium Niepodległości (8)

 

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916.

 

 

17 kwietnia 1918

Po udanej akcji pod Niemirowem ukraińscy chłopi w sile ok. 15 tys. osób osaczyli żołnierzy III Korpusu (w tym 7 pułk ułanów) pod Gniewaniem. Kilkudniowe walki przyniosły duże straty w szeregach Polaków. Zginął m.in. płk Kuncman, dowódca 7 p.u. Dzięki pomocy kompanii piechoty austriacko-węgierskiej płk. Lindego udało się zawrzeć rozejm z Ukraińcami i rozbite oddziały polskie wraz z taborami wycofały się do Winnicy, gdzie dowództwo nad nimi objął płk. von-Rummel. (Henryk Bagiński)

___________________________

Wczoraj wieczorem – opowiada stróżowa – była rewolucja w Krakowie, bito Żydów i plądrowano ich kramy. O tym w gazetach ani słowa, ale białe plamy wskazują, że tego powodem cenzura. Dziś wieczorem na Kleparzu wojska rozłożone. Sklepy żydowskie na cały dzień pozamykane. (Bolesław Limanowski, z dziennika)

________________________

Pod Mironówką II Korpus WP styka się po raz pierwszy z oddziałam niemieckimi. Próba jego rozbrojenia zostaje udaremniona „stanowczą postawą i gotowością bojową żołnierza polskiego”.

 

 

 

Roman Soroczyński

 

Gala Stulecia ZAiKS-u

 

zaiks 100

 

W poniedziałek, 19 marca 2018 roku, została zorganizowana Gala Jubileuszowa 100warzyszenia (proszę korektę o to, by nie poprawiała tego sformułowania) Autorów ZAiKS.

 

 

 

 Stanisław Grabowski

 

Kalendarium Niepodległości (7)

 

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916.

 

 

1 kwietnia 1918

Dopiero tego dnia władze niemieckie odpowiedziały na propozycje organizacyjno-wojskowe, jakie Rada Regencyjna zgłosiła 7 stycznia 1918. „Władze niemieckie stwierdziły jedynie, że istnieje możliwość przekształcenia dotychczasowych oddziałów piechoty w pułki organizowane według etatów wojennych, a także uzupełnienia stanów osobowych szwadronu kawalerii, szkolnej baterii artylerii i kompanii saperów. Wyraziły też zgodę na utworzenie w tak zorganizowanych formacjach dublowanych stanowisk oficerskich i podoficerskich, co miało przynieść skromne powiększenie kadr. Ustępstwa te zostały uznane przez Radę Regencyjną za wysoce niedostateczne i 12 kwietnia 1918 roku wystosowała ona do generała Beselera notę z postulatami dotyczącymi rozbudowy wojska”. (Mieczysław Wrzosek)