Karol Czejarek

 

Krzysztof  Kostyrko – wielki Człowiek kultury

 

Olga Boznańska

 

Pragnę przypomnieć Człowieka, który zmarł  nagle (za kilka dni miną od tamtej chwili już dwa lata). Nie zdążyłem się z Nim pożegnać, ale nikt tego nie zdążył, nawet najbliżsi. (Na Jego przykładzie dokładnie sprawdza się powiedzenie:  nie znamy dnia, ani godziny).  A On, jak mało kto - zasłużył na „pożegnanie”, aby pozostała po Nim koncepcja rozwoju i upowszechniania kultury nie została zapomniana.  Był bowiem prawdziwym przyjacielem wielu twórców i działaczy kultury.

Krystyna Konecka

 

ZUŁOWSKI PANICZ ZIUK

 

zulow1

 

     W rozwidleniu Żejmiany i snującej się zakolami Wilii każde miejsce jest dobre do podziwiania urokliwych, smętnych pejzaży, nieskrępowanych nadmierną agresją człowieka. A jeszcze chybotliwy mostek nad wąską Merą, który – jak się mocniej stąpnie – może runąć do wody. Za mostkiem przez długi czas wypełniały tło kołchozowe chlewy i obory, teraz ich nie ma. Pustkowie zwie się po litewsku Zalavas, po polsku – Zułów. Tutaj sto pięćdziesiąt lat temu – 5 grudnia 1867 roku - przyszedł na świat Józef Piłsudski. Ziuczek. Ziuk.

     Z wielokrotnych odwiedzin tego miejsca (bo niemal o miedzę sąsiadującego z Podbrodziem (Pabrade), gdzie dotąd rozsycha się drewniany dom, zamieszkiwany aż do repatriacji przez rodziców, którzy wywieźli mnie stamtąd w stanie jeszcze embrionalnym), z zapamiętanych wzruszeń i emocji kreuję sobie ten zamierzchły pejzaż zułowski, który wciąż trwa…

Christian Medard Manteuffel

Z cyklu: Impresje polskie w niemieckim krajobrazie literackim

 

Pasaże z Jury Szwabskiej w tonacji As-dur

 Jesteśmy właśnie w trakcie wspomnień rocznicowych Powstania Listopadowego. Nasze powstania narodowe nie kończyły się chlubnymi zwycięstwami, jej zasługą było danie światu przesłania o istnieniu narodu, który gardząc śmiercią nie pozwoli się zniewolić. Powstanie Listopadowe trwało niepełny rok, zakończyło się 17 października 1831 r. Po jego upadku carat wprowadził ostre represje, które miały zdławić dążenia niepodległościowe i stopniowo zrusyfikować naród. Cesarz Mikołaj I Romanow ogłosił butnie: Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków. Represje spowodowały masowy exodus ludności na zachód Europy, uchodząc przed zesłaniem na Sybir.

O życiu i twórczości Josepha Conrada (1857-1924) na podsumowanie Roku Conradowskiego z okazji 150 rocznicy jego urodzin

Z prof. WIESŁAWEM KRAJKĄ, filologiem angielskim, literaturoznawcą z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, szefem Zakładu Studiów Conradoznawczych przy Instytucie Anglistyki UMCS,   rozmawia Krzysztof Lubczyński

conrad josephJako nastoletni przed wielu laty czytelnik literatury przygodowej sięgałem po takie powieści marynistyczne jak „Wyspa skarbów” Stevensona, „Czerwony korsarz” Coopera czy „Kapitan Blood” Sabatiniego. Pewnego dnia sięgnąłem po popularne wydanie „Lorda Jima” Josepha Conrada z obrazkiem morskiego żaglowca na okładce i okazało się, że to bardzo trudna lektura. A przecież w początkach twórczości Conrada uważano go za typowego marynistę przygodowego, nazywano „Kiplingiem Archipelagu Malajskiego”, „pisarzem morskich przygód”. Co spowodowało zmianę optyki i uznanie go za pisarza zupełnie innego kalibru artystycznego i tematycznego?

On do pewnego stopnia był oczywiście marynistą, ale musiało upłynąć nieco czasu, by dostrzeżono  w nim wielkiego artystę słowa i wyraziciela wysokiej problematyki egzystencjalno-filozoficznej. Na Zachodzie nadawanie mu miana marynisty, pisarza przygodowego, wynikało pewnie ze względów komercyjnych, bo to wpływało na poczytność, a w Polsce Ludowej z kolei podkreślano marynistyczny charakter jego prozy zamiast akcentowania jego postawy ideowo-moralnej.

Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

 

Daugavpils Teatris - teatr odrodzony

 

Ryszard Tomczyk

 

            Miasto ma właściwie trzy nazwy: Daugavpils to nazwa łotewska, dawna nazwa rosyjska to Dyneburg, a polska i najdawniejsza – Dźwińsk. Podaję je w tej kolejności, bo liczy się to co jest tu i teraz. A teraz jest to drugie co do wielkości miasto Łotwy, stolica i centrum naukowe, przemysłowe i kulturalne Łatgalii (b. Inflant Polskich), znajduje się w południowo-wschodniej części kraju, nad Dźwiną (nazwa w języku łotewskim oznacza zamek nad Daugavą, tj. Dźwiną), miasto wydzielone. To także główny ośrodek Polaków na Łotwie - większość mieszkańców miasta stanowi ludność rosyjskojęzyczna (w tym Rosjanie, Białorusini oraz Polacy,) natomiast Łotysze stanowią ok. 17%. Tak przynajmniej podają polskie Google i zapewne są bliskie prawdy. A ponieważ w Polsce Łotwa kojarzona jest głównie z jej stolicą, Rygą – warto przytoczyć kilka faktów historycznych o Daugavpils.