Andrzej Walter

 

Polak za 20 dolców

 

Gracze okladka   Czas biegnie szybko. Nadszedł maj, a zanim się obejrzymy do bram zastuka czerwiec. I choćby pogoda nas nie rozpieściła zagrzeje nas ... mundial. Biegać będziemy wzrokiem za piłką, literaturę odwiesimy na moment „na kołku”... rzecz jasna wiecie, że żartuję, choć źdźbło prawdy kiełkuje przecież w każdym żarcie. Pozwólcie zatem pogawędzić sobie o książce jakże niepoważnej...

 Stanisław Grabowski

 

Kalendarium Niepodległości (10)

 

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916.

 

 

 

15 maja 1918

W Chojnowie urodził się Jan Otłowski, prezbiter, chrystusowiec, teolog. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w 1936. W 1943 przyjął święcenia kapłańskie. Jako pierwszy chrystusowiec wyjechał do pracy polonijnej w Kanadzie. Od 1995 w Smoky Lake (Alberta). W 2000 wydał książkę Prawo miłości w świetle rozumu, objawienia i religii. Zmarł w 2005.

 

Mikołaj Melanowicz,

 

       Współczesna literatura japońska. Przypomnienie sprzed półwiecza (3)

 

Mikołaj Melanowicz       Spotkanie z pisarką Miurą Ayako (1922-1999) w 1979 roku w mieście  Asahikawa zachęciło mnie do przeczytania kilku jej powieści i napisania dla tygodnika „Kierunki” eseju na temat twórczości japońskich pisarzy chrześcijańskich. Wówczas, w latach 70. XX wieku, Miura Ayako cieszyła się dużą popularnością jako autorka powieści Hyōten (Punkt zamarzania, 1964), przetłumaczonej na angielski dopiero w 1986 roku pt. Freezing Point. Obecnie dostępnych jest sześć powieści w przekładach na ten język, m.in. Hosokawa Garasha Fujin (1975) pt. Lady Gracia (2004)

Okazuje się, że Miura Ayako w końcu XX wieku nadal miała wielu oddanych czytelników, nie tylko w Japonii lecz w kilku innych krajach Azji Wschodniej. Oglądane były również filmowe i dramatyczne inscenizacje jej powieści. I to właśnie dzięki donacjom jej fanów w roku 1998 powstało Muzeum Literatury Miury Ayako (Miura Ayako Kinen Bungakukan – Miura Ayako Literature Museum) w Asahikawie, to znaczy w mieście, w którym się urodziła i spędziła niemal całe życie. I trudno się dziwić, że w okresie największej sławy nie wyjechała do centrum kulturalnego kraju, to znaczy do Tokio.

 

 Zbigniew Kresowaty

 

Poetka  kompozytorka - śpiewnie

 

Alicja Tanew Wyk Z Kresowaty

 Portret Alicji Tanew – poetki i kompozytorki, wokalistki wyk.  Zbyszek Kresowaty- Krezbi

 

     Wierna własnej interpretacji liryczno - muzycznej, poetka i kompozytorka, autorka bajek i scenariuszy radiowych, Alicja Tanew, towarzyszyła od lat swoim przyjaciołom bohemy krakowskiej w ich koncertach, jubileuszach, choćby w „Piwnicy Pod Baranami”, a także w programach telewizyjnych, jak „Spotkania z Balladą”, stworzyła autorskie spektakle poetycko - muzyczne dla telewizji: ”Całe nieba słów”, „Marzenia całkiem zwyczajne”. Debiutowała w Studenckim Kabarecie Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie. Nieustannie czynna na scenie środowiska krakowskiego już od ośmiu lat prowadzi własną piwnicę artystyczną „Scena ATA” w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 93, gdzie mają miejsce jej recitale. Występują tu artyści, osobowości, gwiazdy, począwszy od „Skaldów”, Andrzeja Sikorowskiego, Mieczysława Święcickiego, Jana Jakuba Należytego, Lidii Jazgar, Basi Stępniak – Wilk, a gośćmi Alicji Tanew w jej cyklicznych programach są dziennikarze, literaci, poeci, malarze, aktorzy, a także naukowcy różnych dziedzin jak prof. Franciszek Ziejka, Andrzej Zoll, Leszek Mazan, Mieczysław Czuma, Józef Baran, Michał Zabłocki, Bronisław Cieślak i wielu innych... Artystka czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu.

 

MIKOŁAJ MELANOWICZ

 

     Współczesna literatura japońska. Przypomnienie sprzed półwiecza (2)

 

Mikołaj Melanowicz   Bohaterem pierwszej części przypomnianego tutaj artykułu jest wybitny i ceniony na świecie pisarz Endō Shūsaku (1923-1996), którego po raz ostatni spotkałem w Tokio wkrótce po ukazaniu się w Japonii powieści Głęboka rzeka (Fukai kawa, 1994). Po operacji nerek (1993) i dializach czuł się już bardzo słabo, więc rozmowa w lobby hotelu Mi.ya.ko była krótka i dotyczyła głównie zgody na wydanie w Polsce powieści Fukai kawa. W pamięci pozostała sylwetka człowieka już jakby nieobecnego, wychodzącego z hotelu i wsiadającego do taksówki. Zaledwie rok później otrzymałem list od pani Junko, żony Endō, informującej o śmieci męża, a dla mnie autora wzruszającej Głębokiej rzeki i opowieści historycznej Samuraj (pol. wyd. 1987 ). A w kwietniu 1996 roku żegnały go tłumy czytelników, wypełniające nie tylko kościół pod wezwaniem Świętego Ignacego, lecz także sąsiadujące ulice Kōjimachi w Tokio. Cztery lata później, w miejscu akcji powieści Milczenie, na półwyspie Nishisonogi w okolicy Nagasaki otwarto Muzeum Literatury Endō