Panie Bohdanie,
ponieważ mój tekst "Literatura na szubienicy" spotkał się - w prywatnych rozmowach - z zarzutem, z którym się nie zgadzam, takim mianowicie, że autor tekstu jakby żył na wyspie: nie ma kontekstu i otoczenia sytuacji i autorów, o których mówię. Oczywiście nie jest to prawdą, prawdą jest natomiast, że nie w każdym tekście należy "zaczynać od Adama i Ewy". Na dowód tego, że kontekst mnie zajmuje pokazuję swoją reakcję na książkę Siedleckiej i na reakcje tej książki dotyczące. Myślę, że to wyprostuje i uzupełni całość i pozwoli mi już nie zajmować się tematem-bumerangiem, że będę mógł skupić się na szczegółach literatury.

Pozdrawiam
Andrzej

Andrzej Wołosewicz

Odszyfrowanie kryptonimu "Liryka"

Filip Wrocławski, 2006Najpierw obejrzałem książkę Joanny Siedleckiej (Prószyński i S-ka S.A., Warszawa 2008) w telewizji, reklama (?), zajawka czy coś takiego, a może nawet dłuższy program, z którego widziałem jednak tylko urywki. Potem dopadła mnie ona w wynurzeniach jednego z „bohaterów”, który do przyjaciół i znajomych rozesłał prywatną informację rzucającą – jego zdaniem – inne światło niż obraz przedstawiony u Siedleckiej.

Festiwal Literatury w Turcji

 

W dniach 2 – 7 grudnia br. w Izmirze /Turcja/ odbył się 27 Międzynarodowy Festiwal Literatury i Sztuki KIBATEK -  w którym uczestniczyły delegacje poetów, przedstawicieli wyższych uczelni humanistycznych i placówek dyplomatycznych oraz zespoły artystyczne z krajów: Turcji, Republika Zachodniego Cypru, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Albanii, Kosowa, Grecji, Bułgarii, Niemiec, Południowej Korei, Kirgizji, Kazachstanu, Iraku, Uzbekistanu. Z Polski Gościem Honorowym Imprezy był Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny POEZJI dzisiaj. Między POEZJĄ dzisiaj a organizatorami Imprezy zawarto wiele wzajemnie korzystnych ustaleń w upowszechnianiu literatury i sztuki.

Dr Şaban Kalkan – TURCJA

Z OLGIERDEM ŁUKASZEWICZEM, aktorem i animatorem kultury, rozmawia Krzysztof Lubczyński


Jest Pan aktorem, byłym prezesem ZASP, ale także zapewne widzem i czytelnikiem. Czy bardzo uważnie śledzi Pan to, co się dzieje w tej dziedzinie? Jak ocenia Pan dzisiejszy stan kultury w Polsce?

- Dzieje się tak dużo, tak obficie, że nie jestem w stanie śledzić tego wszystkiego na tyle uważnie, by zająć jakieś stanowisko. W ciągu ostatniego półtora roku widzę jednak charakterystyczne zjawisko:  powrót  publiczności do teatru, w ogóle powrót  do zjawisk artystycznych, do „na żywo” tworzonej kultury, także w małych ośrodkach, a zarazem trochę odwrót od telewizji.

ALEKSANDER NAWROCKI

Festiwale poezji


Festiwale poezji są ważne z wielu względów. Po pierwsze integrują środowiska literackie, krajowe i międzynarodowe. Po drugie powodują  wymianę licencji poetyckich wśród twórców. Po trzecie – przyciągają odbiorców kultury o innej, niż proponowana nieustannie przez media, wrażliwości. I oczywiście przypomnienie o nieustannej wartości książki.

Andrzej Wołosewicz

Myśliwskiego katalog spraw, sposobów i wątków

Filip Wrocławski, 2009„Traktat o łuskaniu fasoli”. Czy w ogóle można zrecenzować traktat? Traktat to traktat. Że o fasoli, mniejsza. Ale coś trzeba z nim zrobić choćby dlatego, że na okładce jakiś mądrala z wydawnictwa poszedł na łatwiznę i napisał, że to wielka powieść metafizyczna, której mądrość polega na tym, że Myśliwski drążąc Tajemnicę nie szuka łatwych rozwiązań ani pocieszenia. Myśliwski nie, ale autor słów z okładki książki wyraźnie tak. Wystarczy napisać Tajemnica z dużej litery, dodać słowo metafizyka i że przypadek, przeznaczenie i poszukiwane sensu i pójdzie. Ale ja tyle już traktatów się naczytałem , że nie pójdzie. Nijak nie idzie.
Dlatego chcę  w y ł u s k a ć  z Myśliwskiego coś więcej. Spróbujmy zatem.