Erich Lütkenhaus jako aluchromista

czyli na aluminium malowane…Z artystą Erichem Lütkenhausem


rozmawiał przed kilkoma laty Karl GrenzlerKarl Grenzler: -  Jesienią tego roku będzie Pan obchodził  swój 83. jubileusz. Z tej okazji odbędzie się w Gustav-Lübcke-Muzeum w Hamm otwarcie wystawy retrospektywnej z Pańskiej 60. letniej działalności artystycznej. Na wystawie znajdą się między innymi  wielkoformatowe aluchromie, które mnie szczególnie interesują. Kiedy i przy jakiej okazji dowiedział się Pan pierwszy raz o malarstwie na aluminium?

Juliusz Erazm Bolek  

W hołdzie naszemu papieżowi

 

fot. Adrianna Śliwińska

"Tryptyk poetycki" poświęcony Janowi Pawłowi II został napisany przez Juliusza Erazma Bolka w nocy z 1 na 2 kwietnia 2005 roku , w interpretacji autora, wykonanej 30 kwietnia 2011, autorem zdjęć i montażu jest Rajmund Rozwadowski film został zrealizowany przez Wilnoteka.lt w Domu Polskim w Wilnie

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Lubczyński rozmawia Z ARKADIUSZEM BAZAKIEM, aktorem  filmowym i teatralnym


Przygotowując się do rozmowy z Panem nie byłem w stanie odnaleźć jakichkolwiek informacji o Panu, poza bardzo podstawowymi. Skąd ta Pana tajemniczość?


- Zawsze byłem niemedialny, nie udzielałem wywiadów, wypowiedzi, ceniłem sobie pełną prywatność. Jestem aktorem tylko na scenie i przed kamerą, poza tym jestem człowiekiem prywatnym i ściśle te sfery oddzielam.

Fotoreportaż Filipa Wrocławskiego:

Smoleńsk 2010, Warszawa 2011


 

Krzysztof Lubczyński rozmawia z GABRIELEM MICHALIKIEM, autorem książki „Hamlet w stanie spoczynku. Rzecz o Skolimowie”


Polskiemu środowisku aktorskiemu przypadła w udziale w wieku XX szczególna rola, wykraczająca poza rzemieślnicze, a nawet artystyczne ramy zawodu. Los postawił ich przed wyborami politycznymi i za czasów Wojciecha Bogusławskiego, i za okupacji i później, w burzliwych latach 80. Postawił ich zawód w obliczu kryteriów moralnych czy narodowych, uczynił depozytariuszami tzw. wyższych wartości, ich misjonarzami. Jak Pan sądzi, czy to było na miarę poziomu środowiska czy może na wyrost?