Miron Białoszewski

(ur. 30 czerwca 1922 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1983 w Warszawie) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Urodził się w Warszawie. W chwili wybuchu wojny był uczniem III klasy gimnazjum. W okresie okupacji zdał maturę na tajnych kompletach, po czym rozpoczął studia polonistyczne na (również tajnym) Uniwersytecie Warszawskim, których nie mógł ukończyć.
W czasie okupacji prowadził w latach 1942–1944 razem ze Stanisławem Swenem Czachorowskim konspiracyjny Teatr Swena. Po kapitulacji powstania warszawskiego został wywieziony razem z ojcem do obozu tymczasowego w Lamsdorf (Lammsdorf), następnie zostali przydzieleni do budowy w gazowni w Opolu, skąd uciekli do Częstochowy i powrócili do Warszawy w lutym 1945.

Mój testament śpiącego


ciemny negatyw pokoju
z którego wypadła
jedna dzienna rzeźba

mój negatyw
ze mną
wysypanym w różne kąty
ta pusta moja małżowina
pomnik na łóżku

ach gdyby tak parę wieńców bibułowych
garnków
głogów
i parasoli pod mżeniem nocy

jeszcze ileś razy
pozlepiam swoje kredy
gipsy
w coraz to gorsze formy i ślimaki
a w koncu naprawdę
wylecę ze skorupy
więc naprawdę
pamiętajcie
parasol

28 maja


Wracalismy raniutko z Ludwi-
kiem z nowej pracowni (ósme
piętro) gdzie były mowa i o
psach, że całą noc przesiedzą, a rano - nie rezy-
gnują - z suki - gdzie
ta suka nieraz?
Więc wracamy, pies zza
rogu Leszna, siedział, wstał,
mówię
- miałeś rację
- no bo tak jest
Patrzymy: drugi pies, trzeci:
(jakie psy!) siedziały. Do tej pory.
Teraz niby się rozchodzą.
Suka? licho wie? gdzie?
a na pewno nie rezygują.
tylko przechodzą na drugą
stronę ulicy, może to dla
namysłu, może dla ludzi,
że zaczynają chodzić.
Pin It