czychowski-poezjax2


Doktorant UG wydał książkę o Czychowskim

Piotr Smoliński, doktorant Filologicznego Studium Doktoranckiego UG, wydał właśnie obszerną książkę edytorską o życiu i twórczości Mieczysława Czychowskiego, legendarnego gdańskiego poety i malarza. Recenzentem publikacji jest prof. dr hab. Stefan Chwin. Praca nad wydaniem trwała 4 lata. Spotkanie promocyjne poprowadziła, w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Krystyna Chwin.

 

Piotr Smoliński, doktorant Filologicznego Studium Doktoranckiego UG, przygotował do druku, opracował oraz opatrzył komentarzami i wstępem spuściznę literacką i epistolograficzną po Mieczysławie Czychowskim, legendarnym gdańskim poecie i malarzu. Recenzentem prawie 900-stronicowej książki, która ukazała się w druku 23 września 2015 roku, jest prof. dr hab. Stefan Chwin, równocześnie opiekun naukowy autora publikacji oraz promotor przygotowywanej przez niego pracy doktorskiej.

Dzieło edytorskie Piotra Smolińskiego zostało napisane ze wsparciem stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gdańska, wydano je nakładem „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckiego Centrum Edukacji Sp. z o. o. Opracowanie spuścizny po Mieczysławie Czychowskim, zgromadzonej w sporej części w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, przybrało kształt filologiczny.

Najobszerniejszą częścią książki jest korespondencja Czychowskiego z matką Wiktorią, składająca się na 224 listy napisane w latach 1950-1986, które Piotr Smoliński opatrzył ponad tysiącem przypisów. Listy te były dotąd całkowicie nieznane.

W książce Piotra Smolińskiego znalazł się również m.in. obszerny wybór najlepszych poezji Mieczysława Czychowskiego, które tenże publikował w swoich tomach w latach 1960-1988. Publikacja zawiera także 116 nieznanych wierszy gdańskiego artysty.

Uzupełnieniem treści książki jest bogaty materiał ilustracyjny, zawierający m.in. reprodukcje prac plastycznych Czychowskiego.

 

 czychowski-ratusz1czychowski-ratusz1czychowski-ratusz1


„Książka ta jest wynikiem ogromnej pracy i prawdziwego oddania sprawie odbudowy pamięci o wybitnym poecie i malarzu Mieczysławie Czychowskim. Szczególną wartość mają w niej odnalezione przez Piotra Smolińskiego nieznane dotąd materiały, listy i świadectwa, które w druku okazują się po raz pierwszy. Każdy, kto chce poznać i głębiej zrozumieć trudny los artysty i zbliżyć się do tajemnic jego twórczości, nie może tej książki pominąć, tak cenna jest to publikacja – kompetentna, kontrowersyjna, pobudzająca do refleksji, sporu i żywej dyskusji”.

prof. dr hab. Stefan Chwin

Pin It