Wydawnictwo: Pisarze.pl
ISBN: 978-83-63143-15-2 
Format: A5
Objętość: 308 str. 
Okładka: miękka 
Cena: 25 PLN 

wydawca: Iskry

miejsce wydania: Warszawa

data wydania: wrzesień 2013

nr wydania: I

ISBN: 978-83-244-0326-4

EAN: 9788324403264

liczba stron: 264

kategoria: historia/varsaviana 

opracowanie graficzne: Andrzej Barecki

format: 170 x 240 mm

oprawa: twarda z obwolutą

Wydawnictwo: Słowa i Myśli 
Oprawa: miękka 
Ilość stron: 360 
ISBN: 9788363566074 

Wydawnictwo: Self Publishing 
ISBN: 978-83-272-3856-6 
Język: Polski 
Data wydania: 19 marca 2014 
Liczba stron: 51 

więcej >>

Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2013, s. 74

 

Nowa książka Dariusza Dziurzyńskiego – poety, tłumacza i badacza literatury, na co dzień nauczyciela akademickiego Wydziału Polonistyki UW – jest zbiorem 51 wierszy przedstawiających w rozmaitej i polifonicznej formie miejsce klasycznych wartości we współczesnym świecie. Jak wierzyć w Boga, którego się gubi niczym starą pocztówkę lub guzik od mankietu? Jak ufać miłości, jeśli zmienia ona swoją tożsamość, przeskakując od ideału do przesytu? Jak pogodzić kult nowości (i młodości) z zaufaniem do przeszłości i potrzebą tradycji? Co jest prawdą, a co iluzją w czasach, które zacierają granice między Bytem a Tekstem? Tytułowe epitafia to metafora tęsknoty za utraconym ładem aksjologicznym, który zastąpiła fascynująca, nieuchronna, lecz i niepokojąca wielość możliwości. Druga część tytułu odsyła do debiutu książkowego poety – tomiku Epitafia z 2001 r. – którego obecna publikacja jest zmienionym i wariantowym opracowaniem. Utwory z nowego zbioru kontynuują i rozwijają charakterystyczne cechy poetyki autora: dyscyplinę intelektualną wiersza, muzyczność frazy, skłonność do (auto)ironii, żartu i paradoksu, pozostając jednocześnie otwarte na głęboki liryzm, intymność i epifanie sensu. Krytyka, jak dotąd, nie znalazła dostatecznie pojemnej formuły na określenie natury tej poezji, zbyt różnorodnej i samosprzecznej, by podlegać jednoznacznym klasyfikacjom. Wydaje się, że najbardziej pasuje do niej obraz tygla twórczego, swoistego zmieszania sensów, perspektyw, stylów i gatunków, a sam poeta, będąc kimś w rodzaju estetycznego metysa, wypatruje na horyzoncie słów upragnionej (utopijnej?) jedności. 

 

Wiersze z niniejszego zbioru były publikowane na łamach prasy literackiej, m.in: „Twórczości”, „Odry”, „Tygla Kultury”, „Toposu”, „Frazy” i „Arterii”.

 

 

Magdalena Koperska

Wydawnictwo ANAGRAM

 

 

DARIUSZ DZIURZYŃSKI – poeta i wykładowca. Autor trzech tomików wierszy (Epitafia, 2001; Metrum, 2005; Symultana, 2010) i książki translatorskiej Boris Vian, W hołdzie płetwom. Wybór wierszy (2011) we współpracy z Alicją Ślusarską. Jego wiersze znalazły się w antologiach: Poezja polska po przełomie – Pokolenie ’89. Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89, Hamburg - Warszawa 2008 oraz Free Over Blood. New Polish Poets Series, OFF_Press London 2011. Redaktor „Zeszytów Poetyckich” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Wiersze, recenzje i eseje publikował na łamach m.in.: „Twórczości”, „Odry”, „Portretu”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazy”, „Toposu”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Red.a” i prasy internetowej. Tłumaczony na francuski, angielski, niemiecki i hiszpański. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada edytorstwo, przekładoznawstwo i historię literatury; doktor literaturoznawstwa.  

Numer katalogowy: 139-3041
okładka: twarda
nośnik: druk
liczba stron: 296

Wydawca : Związek Literatów Polskich, Oddział w Lublinie

Stron : 164 + 10 ilustracje

Zawartość : poezja o sztuce

ISBN 978-83-933879-3-9

Wydawnictwo Iskry

Oprawa miękka

Numer wydania I

Data wydania 2012-12

Ilość stron 96

ISBN 978-83-244-0217-5

ISBN e-publikacji 978-83-244-0294-6

Opracowanie graficzne Kama Sokolnicka

Wymiary 125x195 mm

Fundacja Sztuki

Warszawa 2014

ISBN 978 - 83 - 60423 - 32 - 5

Wydawnictwo: Biblioteka „Tematu” nr 70, Bydgoszcz 2013

ISBN: 978-83-60943-23-6

liczba stron: 142

format: 150 mm x 224 mm

oprawa: twarda lakierowana

ilustrowana fotografiami autora

rok wydania: 2013

wydanie: 1

Wydawnictwo: Znak
Oprawa: twarda
Wymiary: 165x235
Ilość stron: 656
ISBN: 978-83-240-2050-8


27 lat życia. 27 lat wypełnionych pielgrzymkami, spotkaniami, podróżami, wizytami głów państw. 27 lat, w czasie których ukazywały się encykliki, listy pasterskie i adhortacje. Lata te obfitowały w wydarzenia radosne, jak pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny; przełomowe, jak pierwsza wizyta papieża w Jerozolimie, i dramatyczne, jak zamach na życie Jana Pawła II czy postępy choroby.

Autor: Cezary Sikorski

Tytuł: Według Józefa

Skład i opracowanie graficzne: Olga Raciborska

Fotografie wykorzystane w książce: Majka Kuczara

Zamiast wstępu i zakończenia: Karol Samsel

Wydawca: Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”

Miejsce i data wydania: Szczecin 2014

Wydanie I, ISBN 978-83-64346-00-2

Okładka miękka ze skrzydełkami, ss. 84

Wydawnictwo Armagraf,

Krosno 2013,

s. 61,[3]

ISBN 978-83-62681-49-5

Paweł Dunin Wąsowicz

 

Historia tak kolorowa i realna

 

W końcowej scenie Nie wracaj już Bronek Szmit tłumaczy Olafowi Ziemskiemu zasadę działania „dekompresji kaskadowej”, sprawnego systemu tamowania wody, skomplikowanego, ale nie wymagającego tak wielkiego kosztu jak jedna tama o stuprocentowej sprawności. I pojawia się pytanie, czy dałoby się przenieść ten pomysł na sferę moralności. Choć Szmit odradza takie przeniesienie, cała historia z Nie wracaj tu przekonuje, że taki system właśnie może zadziałać.

Piotr Wojciechowski trzyma niemal do końca czytelnika w niepewności, co stało się z Marrią, matką chłopca, którego chce zaadoptować bezdzietna para. Szukamy z bohaterami śladów Marrii, jej przeszłości (i przyszłości). Szukanie i odnajdywanie się ludzi wydaje mi się naczelnym tematem pisarstwa autora Nie wracaj tu. Z przewagą odnajdywania. Oto dowodząca tego wyliczanka: Dymitr Łazur w Pszczołach znajdzie w końcu Tamarę Znicz a Nika Jaskólska odmieni praporszczyka Tabidze. Znajduje się w Czaszce w czaszce zaginiony cesarzewicz Gwidon. Tymoteusz i Dominika Boykowie w Wysokich pokojach szczęśliwie odnajdując się w dziejowym zamęcie staną się prawdziwą rodziną. Tak samo jak cała rodzina Sumów scali się po rozproszeniu w Obrazie napowietrznym. W Doczekaj nowiu taką odnalezioną osobą jest uznawana wcześniej za zmarłą Sylwia Firley, w obydwu zaproponowanych przez pisarza zakończeniach Ludka i Dymitr schodzą się na dobre, w jednym z nich bonusowo Polska odzyskuje zagrabione przez bolszewików kresowe skarby.

Bohdan Urbankowski to znany poeta, eseista, dramaturg i filozof, twórca i teoretyk Nowego Romantyzmu – ruchu, który w wymiarze politycznym walczył o odkłamanie polskiej rzeczywistości, nawiązywał do II RP i kultury czasu okupacji. Działał w podziemiu niepodległościowym. Jest autorem wielu monografii m.in. Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Karola Wojtyły, Zbigniewa Herberta, Fiodora Dostojewskiego.

 

 Niecodzienny, pasjonujący obraz polskiej historii… .


Nakładem Wydawnictwa M ukazała się właśnie nowa pozycja Bohdana Urbankowskiego „Ścieżka nad drogami. Fraktale”. Nawiązuje ona do trudnych, pełnych dramatyzmu dziejów powojennej Polski. W utworze pojawiają się wątki autobiograficzne. Dzieciństwo spędzone w Bytomiu, wśród rodzin wygnańców ze Lwowa i Warszawy, jest dla bohatera pierwszą lekcją historii. Szybko zrozumie, że oficjalna jej wersja nie zgadza się ze wspomnieniami świadków niemieckich i sowieckich zbrodni.

Wydawnictwo: Self Publishing 

ISBN: 978-83-272-3843-6


Wydanie: 2013 r.

Copyright by Krystyna Habrat

Printed in Poland 2013

Wydawnictwo Miniatura - Kraków ul. Barska 13;

Grafiki - Ryszard Sziler

ISBN 978-83-7606-568-7