rok1863pod red. Moniki-Rudaś-Grodzkiej i innych,

wyd. Instytut Literacki PAN,

str. 263,

ISBN 978-83-64703-97-3

 

Pin It