korespondencja 1970 2000wybór, opracowanie i wstęp Iwona Hoffman,

wyd. Instytut Literacki Kultura – Instytut Książki,

Paryż-Kraków 2016,

str. 454

978-83-61005-47-6

 

Pin It