detale lodziwyd. Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regionu,

Łódź 2016,

str. 260,

ISBN 978-83-931044-8-2 

 

Pin It