Konkurs na logotyp projektu Patrimonium

Konkurs na logotyp projektu Patrimonium
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Narodowa.

 

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć logo projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej".

Zdigitalizowane i udostępnione w ramach Patrimonium zasoby kultury będą pochodziły z dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl, której interfejs graficzny w ramach projektu zostanie dodatkowo rozbudowany. Projekt powstał w celu zaprezentowania i wykorzystania cyfrowych kopii egzemplarzy bibliotecznych – stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe – przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców działających w branży kultury i kreatywnej.

Praca konkursowa powinna zawierać:
• krótki opis logotypu (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
• logotyp podstawowy w wersji kolorowej;
• logotyp podstawowy w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej;
• co najmniej cztery przykłady wykorzystania logo.

Pracę konkursową można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12.300 zł brutto.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-10

 

Pin It