Konkurs na logo Uniwersytetu w Białymstoku

Konkurs na logo Uniwersytetu w Białymstoku
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zespoły projektowe oraz podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym.
Uczestnik musi przedstawić referencje bądź listy potwierdzające wykonanie co najmniej jednego projektu logo i księgi znaku dla firmy, uczelni, jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji rządowej.

 

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Uniwersytetu w Białymstoku.

Uniwersytetowi w Białymstoku zależy, aby nowe logo zwracało uwagę na nowoczesność i prestiż, renomę Uczelni, a jednocześnie podkreślało ścisłe związki nauki z naturą (szeroko rozumianą: przyroda, środowisko naturalne, ale też natura ludzka i zachowania międzyludzkie), ich wzajemne przenikanie się i łączność.

Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany opracować księgę znaku.

Projekt logo w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. Termin składania prac upływa 9 czerwca o godz. 16:00.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-09

 

Pin It