Ulica Themersonów

Ulica Themersonów
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Płocka Galeria Sztuki.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych uczelni wyższych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm, a także scenorysy do wybranego fragmentu literackiego, wiersza lub filmu artystycznego Themersonów.

Od uczestników oczekuje się nawiązania do awangardowej postawy i działań Franciszki i Stefana Themersonów.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani eksponowane.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 3.000 zł
II miejsce: 2.000 zł
III miejsce: 1.000 zł

 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-14

 

Pin It