Turniej Poetycki „O Chmielakowy Antałek"

Turniej Poetycki „O Chmielakowy Antałek
 
 
Organizator
Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Dom Kultury.Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.Opis
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory poetyckie o tematyce ludyczno-dionizyjskiej.Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.Prace należy przesyłać na adres Krasnostawskiego Domu Kultury (szczegóły w regulaminie).Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Chmielaków Krasnostawskich 18 sierpnia 2018 roku w Krasnymstawie. Organizator zapewnia laureatom nocleg.
Nagrody
• I nagroda: 500 zł i antałek
• II nagroda: 400 zł
• III nagroda: 300 zł
• wyróżnienie: 200 zł
 
Termin przyjmowania zgłoszeń

 

Pin It