Konkurs Literacki

„Opowiem Wam Historię”

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Warszawa ul. Traktorzystów 14

Partnerem

Wawerskie Centrum Kultury Warszawa ul. Żegańska 1a

 

 

I.                     Cele konkursu:

·          Kształtowanie postaw twórczych mieszkańców Warszawy i okolic

·          Pozyskanie wartościowych pod względem artystycznym: wierszy, opowiadań i jednoaktówek inspirowanych historią, dniem dzisiejszym i ludźmi dwóch dzielnic Warszawy(Ursusa i Wawra)

·          Zachęcenie do poznawania warszawskich dzielnic nie tylko pod względem geograficznym, ale również przez wyszukiwanie ciekawych legend, tajemnic.

II.                   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

·          Nadesłanie w maszynopisie w trzech egzemplarzach:

- wiersza

- opowiadania

- jednoaktówki

·          Jeden autor może przysłać na konkurs: wiersz albo opowiadanie lub jednoaktówkę. Organizatorzy nie ograniczają ilości wysyłanych prac, jeden autor może również wysłać na konkurs prace we wszystkich formach lub w więcej niż jedno np. opowiadanie czy wiersz, ale każde z nich musi być opatrzone innym godłem .

·           Wiersze, opowiadania, jednoaktówki muszą być opatrzone godłem (na wysłanych egzemplarzach nie może być żadnej informacji o autorze poza GODŁEM)

·          Godło to pseudonim autora, nie rysunek

·          Prosimy o dołączenie swojej utworu w formie elektronicznej ( płyta CD lub pendrive)

III.                 Do zestawu należy dołączyć :

·          kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:

·          imię i nazwisko – obowiązkowo

·          telefon lub mejl – obowiązkowo

·          wiek – obowiązkowo

·          kategorię w której składa swoją pracę  uczestnik konkursu

IV.                 Termin nadsyłania utworów mija 30.07.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

·          Prace prosimy przesyłać na adres: Ośrodek Kultury „Arsus” 02-495 Warszawa ul. Traktorzystów 14

·          na konkurs należy przesłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagrodzone

·          zestawy nie spełniające warunków regulaminu nie będą oceniane przez jury

·          oceny utworów dokona profesjonalne jury w którego skład wejdą Ernest Bryll i Maciej Wojtyszko.

·          konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.08. 2018 r.

laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

* Nagrody nie będą wysyłane pocztą, odbiór tylko osobisty. Dyplomy laureatom wysyłamy listem ekonomicznym.

* Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni kalendarzowych od oficjalnego rozdania nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych festiwalach i konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”

·          Prace nagrodzone zostaną opublikowane w okolicznościowym pokonkursowym wydawnictwie.

·          Laureaci konkursu i jurorzy będą uczestniczyli w Biesiadach Literackich, które odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus” oraz Wawerskim Centrum Kultury, będą jednocześnie promocją konkursu „Opowiem Wam Historię” oraz autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.

V.                   Jury oceni prace w następujących kategoriach:

·          Wiersz

·          Opowiadanie

·          Jednoaktówka

        Jednocześnie wszystkie z wyżej wymienionych form literackich będą podzielone na:

·          Dzieci – szkoła podstawowa i gimnazjum

·          Młodzież i dorośli

·          Osoby po debiucie literackim bez względu na kategorię wiekową

Prace należy nadsyłać na adres:

Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14,

02-495 Warszawa z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor, kontakt pod nr telefonów: 22 478 34 54, 606 856 393, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.arsus.pl

 

Z ramienia Wawerskiego Centrum Kultury osoba odpowiedzialna za konkurs „Opowiem Wam Historię” : Ewa Andrearczyk tel: 22 443 70 75

Pin It