Ogólnopolski konkurs na FRASZKĘ TRYBUNALSKĄ

 

„Konkurs na fraszkę trybunalską" miał pięć edycji w latach 2005-2009 i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród amatorów, jak i uznanych literatów. W ubiegłym roku powróciliśmy do tej idei, zainspirowani w pewien sposób jubileuszem 800-lecia naszego Miasta. Ponieważ na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac z całego kraju, postanowiliśmy utrwalić jego istnienie. W tym roku proponujemy wieloznaczny tytuł WYBORY, co narzuca z założenia pewną dyscyplinę twórczą. Prosimy zatem o wpisanie się w tematykę, gdyż fraszki odbiegające od tematu wiodącego nie będą brane pod uwagę. 

  • Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora – Centrum idei „Ku Demokracji", ul. Rycerska 3, 97-300 Piotrków Tryb., w terminie do 15 WRZEŚNIA 2018 r. zestawu własnych, niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów w trzech egzemplarzach, w formie wydruku na papierze w formacie A4. Na kopercie należy umieścić dopisek „FRASZKA TRYBUNALSKA".
  • Prace należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie podpisanej godłem, należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Godło powinno być słowem lub zestawem słów (prosimy nie stosować symboli graficznych).

              Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw fraszek (od trzech do dziesięciu). 

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiw październiku br. Dla autorów najlepszych fraszek przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 2.000 zł.

 

Pin It