X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

 

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza, 

który skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim. 

 

Konkurs odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2018, 

a nagrodę dla zwycięzcy stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy 

w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2018 r. 

W załączeniu przesyłamy regulamin uczestnictwa. 

 REGULAMIN

Pin It