XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy 
Konkurs ma charakter otwarty.

 

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw poetycki o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję.

Utwory nie mogą być dotąd nagradzane, publikowane ani zgłaszane do publikacji.

Wpisowe wynosi 15 złotych.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Decyzję o pozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.


 
Pin It