Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zachęca wszystkich twórców amatorów do wzięcia udziału w konkursie literackim „Tutaj jestem".

 

Zasady się nie zmieniają: jak co roku dajemy możliwość wszystkim twórcom amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej jednej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Zachęcamy do udziału zarówno piszących prozę, jak i poezję.

 

 

Prace można przysyłać do 1 października 2017 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody następuje po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

 

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie).
Inspiracją niech się staną słowa Michała Zabłockiego:

 

"Tutaj jestem, gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem

 

Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (...)".

 

 

Dokumenty dostępne są pod adresem: : http://www.woak.bialystok.pl w zakładce konkursy literackie.

 

Pin It