Regulamin dostępny jest pod adresem:
http://www.mbpdzialdowo.pl/konkurs_regulamin.pdf

 

Pin It