XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

XII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

 

 

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce patrona konkursu, utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę tekstów o łącznej objętości do 5400 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-06

 

Pin It