Książka przyjazna dziecku

Książka przyjazna dziecku
 
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać książki dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych, charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Oczywiście są to kryteria dodatkowe, głównym jest wartość literacka utworu.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
– książki wydane po 31 grudnia 2015 roku, w nakładzie nie mniejszym niż 100 egzemplarzy,
– książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egzemplarzy i niewprowadzone do dystrybucji.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Książki już wydane należy przesyłać w 3 egzemplarzach. W przypadku książek niewydanych, należy przesłać wydruk (3 egz.) oraz wersję elektroniczną (płyta CD).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-29

 

Pin It