Regulamin
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki

Nieprofesjonalnej
im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą...

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. Przyjaźń
(
zbiorek Jesienne liście).

 

 

Organizatorzy

1.            Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2.            Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

3.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Regulamin dostępny jest pod adresem:
http://www.mbpdzialdowo.pl/konkurs_regulamin.pdf

regulamin Rajczaka

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są  Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ oraz Klub Literacki TOPOLA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie

Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Marcin Daniel Kowalczyk oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Parczewa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego „Ziemia najbliższa"

XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego „Ziemia najbliższa

Organizator 
Organizatorem konkursu jest Łosicki Dom Kultury.

Uczestnicy 
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

46. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

46. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pisarzy amatorów.

Nagroda Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku"

Nagroda Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku

Organizator
Organizatorem konkursu Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie.

NAJCIEKAWSZA KSIĄŻKA POETYCKA ROKU 2017

40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

 

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu zaprasza autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia do nadsyłania książek poetyckich, godnych tytułu i nagrody – Najciekawsza Książka Poetycka Roku 2017 – 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 30 lat.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

 

ogłasza

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 

Cel Konkursu:

l  stworzenie wydarzenia literackiego

l  promowanie młodych twórców

l  integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą
w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie młodych twórców
  • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

37. Wąglański Maj Poezji

37. Wąglański Maj Poezji

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XXV EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO KRAJOBRAZY SŁOWA

Zapraszamy do udziału w XXV - jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy Słowa. Prace konkursowe oceni Jury pod przewodnictwem Marty Fox. Utwory prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2017 r.  Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 1 - do pobrania poniżej).

 

REGULAMIN
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają 
XXV otwarty konkurs literacki 
pod hasłem „Krajobrazy Słowa”

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
 
 

Organizator
Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu Wydawnictwo TAWA, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda 
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 złotych.
Jury może przyznać również dwa wyróżnienia po 500 złotych.

Najlepsze utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-31

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy 
Konkurs ma charakter otwarty.

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa"

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wierszy upływa 24 listopada 2017 roku.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza"

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza

Organizator
Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.