Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty
 
 
Organizator

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 
Przedmiotem konkursu „Polska – konteksty" jest fotografia dokumentalna i reportażowa.

 

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski. Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do  31 grudnia 2017 r.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-10
Pin It