Konkurs fotograficzny „Awangarda"

Konkurs fotograficzny „Awangarda
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach.

 

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Tematem konkursu jest AWANGARDA.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace w postaci odbitek na papierze oraz w wersji elektronicznej należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe o łącznej wartości 2.000 zł.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-08

 

Pin It