21. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

21. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury.

 

X Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko jedno zdjęcie" 2017

X Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko jedno zdjęcie
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne"

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne"

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

 

III Konkurs Fotografii Teatralnej

III Konkurs Fotografii Teatralnej
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.