Konkurs Fotograficzny „Face of Poland"

Konkurs Fotograficzny „Face of Poland

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.
Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”

IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA z siedzibą w Trzcinicy Wołowskiej.  Sponsorem konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych). 

XIX Konkurs Fotograficzny „Tatrzańska Jesień"

XIX Konkurs Fotograficzny „Tatrzańska Jesień
 
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą w Zakopanem.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.

III Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie"

III Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie"

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie

 

 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON

 

 

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Fundacja Wrocławski Inkubator Kulturalno-Społeczny "Noosfera" oraz Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty
 
 
Organizator

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 
Przedmiotem konkursu „Polska – konteksty" jest fotografia dokumentalna i reportażowa.