Z. Marek Piechocki 


Listy do Julii


Leszek Kostuj11.

Niedziela, 4 października 2009 roku.

Wczesne popołudnie.

Tutaj, Julio, za oknami burzowe chmury. Skłębione, ciemne, sunące z północnego

zachodu. Jakieś takie straszne, groźne. Pod nimi wiatr. Przegina osiedlowe drzewa. Gwiżdże w sztachetach balkonów. Rynny i parapety dzwonią przelotnymi, grubymi kroplami deszczu. Więc dobrze, że w domu! Moja Mama jest z nami. Cała wystraszona, że jutro mamy jechać do Niej, z powrotem. Pocieszam, że pogoda się poprawi. Że wiatr ucichnie, chmury odlecą na wschód. A tu czytam w portalu wp.pl, że jedna osoba zginęła, druga zaginęła, kilkoro jest rannych z powodu wypadków spowodowanych wichurą. To na północy kraju. Znaleźli się w jakimś tam czasie w nieodpowiednim miejscu – czas, miejsce, przypadek… Tym bardziej żal!

Jan Orłowski


Jan Bernard, czyli fenomen polonofilstwa w poezji rosyjskiej

                                                      

Kazimierz Pawlak       Dzieje złożonych i dramatycznych polsko-rosyjskich stosunków politycznych zwykle owocowały obfitością tematyki polskiej w piśmiennictwie rosyjskim. Wyraźnie ujawniło się to zwłaszcza w publicystyce i w poezji. Historia literatury rosyjskiej uczy nas, że poeci w tym kraju zawsze żywo reagowali na sprawy społeczno-polityczne, dlatego też i wojny prowadzone przez Rosję przeciw Polsce zwykle odbijały się głośnym echem w ich twórczości. Zaczęło się to już w końcu XVIII wieku i trwało przez następne dwa stulecia1.

Dariusz Tomasz Lebioda

 

 

POSĄG DUCHA

 

Heroiczny profetyzm w „Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego

 

 

Kazimierz PawlakZygmunt Krasiński w idei cykliczności, nawrotów i zaników dziejowych wzorców kulturowych, szukał odpowiedzi na pytania o istotny kształt historiozofii. Na początku lat czterdziestych dziewiętnastego wieku – kiedy to powstawał poemat Przedświt – w upadku cesarstwa rzymskiego i w pojawieniu się chrześcijaństwa upatrywał progu granicznego epok. Nic więcej nie mogło się już zdarzyć w obrębie starej, skostniałej i trzeszczącej w posadach struktury państwowej, niczego oryginalnego nie mogła wnieść kultura Rzymu do świadomości i dorobku ludzkości, niczego zmodyfikować czy przekształcić.

Sławomir Majewski

 

JESSIE CONRAD-KORZENIOWSKA


Książki Josepha Conrada-Korzeniowskiego, stawiam na półce obok książek innego geniusza, Jamesa Joycea. Niechaj to stanowi najlepszy dowód, iż doskonale rozróżniam powinność eseisty względem pamięci o człowieku, osobie prywatnej, od powinności należnej Twórcy dzieł wiekopomnych.

Janusz Termer                    

        

Rzut oka na współczesną literaturę Górnego Śląska i Zagłębia

                                            

                                              

     Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój piśmiennictwa na Śląsku, opartego na folklorze oraz specyficznym językowo i obyczajowo lokalnym dziedzictwie kulturalnym. Jednakże w procesie łączenia ziem Śląskich (Cieszyńskiego i Górnego) z odradzającym się po 1918 roku państwem polskim i jego postępującym rozwojem społeczno-kulturowym w okresie międzywojnia, ważną rolę odegrała tworzona tu literatura, która zachowała tradycyjny, wywodzący się z XIX wieku, charakter patriotyczny i obywatelski.