Stanisław Grabowski

 

SIEDMIOKSIĄG Z NIEMCEWICZEM

 

Julian Ursyn Niemcewicz 11            Senat RP co roku ogłasza stosowne uchwały, na ogół gloryfikujące określone osoby np. ze świata kultury, oczywiście najwybitniejsze, które jak to się pisze, wniosły stosowny wkład… etc.  Trafiło i na Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1941), poetę, pamiętnikarza, adiutanta Tadeusza Kościuszki, posła na Sejm Czteroletni, zwany też Wielkim... Ten łańcuch tytułów moglibyśmy przedłużać, ale poprzestańmy na tym. Senat uchwala… i co dalej? Czy każda uchwała „schodzi” w lud, czy jest realizowana? Różnie z tym bywa. Czy ktoś śledzi losy każdej z nich? Są tacy, którzy bardzo poważnie traktują uchwały Senatu, doceniając w ten sposób także gloryfikowanych. Tak było w przypadku Niemcewicza. Biblioteka Publiczna jego imienia na warszawskim Ursynowie, poza imprezami okazjonalnymi, stworzyła i od lat realizuje przedsięwzięcie wydawnicze nazwane Kolekcją Niemcewiczowską. Co roku, jeden tytuł z bogatego dorobku pisarskiego trafia do rąk czytelników i sympatyków tego twórcy.

Andrzej Wołosewicz

 

Jeszcze raz o tym samym, czyli z czego robimy poezję?

 

Blonder Domy Kazimierz

 

            No właśnie, z czego? Ze słów, to proste. Ale nie do końca. Przecież nie z prostego ich dodawania do siebie. Peiper  -przypominam – nie ufał słowu, samemu słowu: „Nie słowo, lecz zdanie powinno być początkowym zamiarem tworzenia poetyckiego” „Samo słowo jest łobuzem, dane jest już czymś odpowiedzialnym; w społeczeństwie słów ono stanowi najmniejszą komórkę organizacyjną” – dodaje Jalu Kurek w swoim wstępie do „Myśli o poezji” Tadeusza Peipera. Ja z kolei zgłaszałem i nadal zgłaszam swój sprzeciw, swoje uzupełnienie: nie zdanie jest najmniejszą komórką organizacyjną, ale  w i e r s z. To on, jak to nazywam, jest jednostką rozliczeniową w rozmowie poety ze światem, nie słowo czy nawet zdanie. Na marginesie, Peiper nie był tu, moim zdaniem, zbyt konsekwentny, wszak pisząc o swojej koncepcji poematu rozkwitającego (co mnie samo w sobie akurat nie bierze) zauważał: „Zawsze poznajemy przedmiot w całości; primo. Całościami coraz szczegółowszymi; secundo. W ten sam sposób zaznajamia czytelnika ze swym przedmiotem poemat rozkwitający.” Ale to kwestia można powiedzieć gramatyki poetyckiej, struktur języka, które preferujemy bardziej niż inne, zostawmy to więc. Warto zająć się  - cały czas odpowiadam na tytułowe pytanie – swoistością relacji języka do wyrażanej w nim (i nim) rzeczywistości. Wtedy dopiero odkrywamy piękne poetyckie światy, ich zindywidualizowaną specyfikę. Na przykład Wrocławski robi poezję z powietrza i wody, Różewicz r z fragmentów rzeczywistości a Białoszewski nawet z jej strzępów. Inni robi z obrazów, ze swego postrzegania. Ale tu kryje się pokusa i niebezpieczeństw. Pokusa, bo własne postrzeganie mamy pod ręką a – wynikające stąd – niebezpieczeństwo tak opisuje Kurek: „Nie sztuka widzieć cudowne krajobrazy, sztuką jest je cudownie wyrazić.” Zawsze, gdy czytam wiersze, nie mam żadnych podstaw do kwestionowania owej cudowności autorskich widzeń, nie mam czelności by ją kwestionować, ale jakże często poraża mnie ewidentny niedobór owej sztuki cudownego wyrażania tego, co się tak cudownie zobaczyło. Oczywiście recepta Awangardy nic z opisu, sam  błysk widzenia łatwiejsza jest do wypowiedzenia niż zrealizowania, chyba że udaje nam się znaleźć odpowiednie – jak to pisał Jalu Kurek (w przywołany wstępie) owo międzysłowie  i podsłowie, nowe ich wiązania i niespodziewane znaczenia. Próbujmy, ale pamiętajmy o ostrzeżeniu Peipera: „Wiersze z nowotworów słownych są tylko czczą partyturą deklamacji”. (Na marginesie: to mnie odstręcza od Leśmiana, niezależnie od plejady gwiazd, które o nim pisały, a których przywołuje w swoim tekście – z poprzedniego numeru naszego tygodnika – Janusz Termer: Ortwin, Fryde, Jastrun, Pankowski, Wyka, Bieńkowski, Przyboś, Kubacki, Głowiński, Sławiński, Sandauer, Balcerzan, Łapiński, Czaplejewicz, Karpowicz, Trznadel itd.)

Michał Piętniewicz

 

„Nagi sad” Wiesława Myśliwskiego jako powieść o zwycięstwie nad czasem.

 

Ryszard Tomczyk            Tymoteusz Karpowicz powiedział kiedyś, że dwóch pisarzy napisało czas. Są to Marcel Proust i William Faulkner.

            Narrator Absalomie, Absalomie nie próbuje czasu obłaskawić ani go ocalić, nie próbuje się jemu sprzeciwić albo sprzeciwia się właśnie przez ukazanie jego bezlitosnej, niszczącej siły. Bo czas w Absalomie, Absalomie pożera wszystkie istnienia, jego siła jest niszcząca, czas obraca w nicość istnienie. Czas tam jest czystą negatywnością, kto się jemu sprzeciwi, ten umiera. Czasu tam nie można zamrozić, nie można się od niego uchronić pracą pamięci, bo pamięć w Absalomie, Absalomie jest tylko narzędziem, instrumentem czasu, jego sługą w niszczącym działaniu.

Janusz Termer

 

Powrót do Bolesława Leśmiana, czyli spełnione nieistnienie

 

 

Kiedyś już Kartezjusz powiedział, że myśli głębokie spotykamy

raczej u poetów, a nie filozofów.

Barbara Skarga

Ta lektura przypomina coś znanego, ale nie pewne treści,
tylko pewien gatunek wrażeń. Ten mianowicie, którego się
doznawało niegdyś przy pierwszej lekturze klasycznych utworów
poetyckich, kiedy to takie »szczęśliwe« utwory utożsamiały się
jeszcze z poezją w ogóle. Jest to wrażenie dobrze ufundowane,
pewne siebie, wrażenie szlachetnego kruszcu, wrażenie wysokiej
rangi. Takie ballady jak oszałamiający Świdryga i Midryga, Dąb,
Piła, Ballada dziadowska mogłyby od razu powędrować do
wypisów gimnazjalnych.

Karol  Irzykowski, 1920 r.

lesmian pngW 2017 r. przypadają dwie leśmianowskie rocznice czyli 140 urodzin i 80 śmierci. Dobra to zatem okazja by przypomnieć cały jego niezwykły dorobek literacki: eseistyczny i prozatorski, a zwłaszcza poetycki, nie zawsze, jak wiadomo, należycie doceniany za życia autora, należący obecnie do ścisłego kanonu klasyki współczesnej poezji polskiej XX w.

Bolesław Leśmian (właśc. Lesman, a pseudonim ten ponoć wymyślił mu sam Franz Fischer) - urodził się w Warszawie (wedle zapisu metrykalnego 22 I 1877, acz na nagrobku na Powązkach widnieje data 1879), gdzie zmarł 5 XI 1937 tamże. Debiutował wierszami pisanymi po rosyjsku (zebrał je Marian Pankowski w książce Wiersze rosyjskie, 1956). Wczesne dzieciństwo i młodość spędził na Ukrainie. Studiował prawo w Kijowie, od 1901 w zamieszkał Warszawie, przed pierwszą wojną światową przez kilka lat przebywał we Francji. Współpracował z „Chimerą” Zenona Przesmyckiego (Miriama). W latach I wojny światowej był w Łodzi kierownikiem literackim Teatru Polskiego. Po wojnie notariuszem w Hrubieszowie i Zamościu. Został wybrany do Polskiej Akademii Literatury w 1933. Opublikował tomy wierszy: Sad rozstajny, 1912, Łąka, 1920, Napój cienisty, 1936, pośmiertnie Dziejba leśna, 1938, Szkice literackie, 1959, Z pism Bolesława Leśmiana, 1.1-2, komentarz i oprac. J. Trznadel, 1959–1965, oraz wznawiane potem prozatorskie Klechdy sezamowe, 1912, Przygody Sindbada Żeglarza, 1913, oraz Klechdy polskie (1956); Wiersze wybrane, wybór i wstęp M. Jastrun, 1955; Poezje wybrane, oprac. i wstęp J. Trznadel, Biblioteka Narodowa, 1974 , 1983 i 1991; Skrzypek opętany, wstęp i oprac. R. H. Stone, 1985; Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, wstęp i oprac. J. Trznadel, 1998; Poezje, t. 1- 2,  2017.

Krystyna Konecka

 

Andrzej K. Waśkiewicz – literat od kuchni

 

     Tytuł poniższego tekstu może być interpretowany przez czytelnika jako próba ukazania Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, znakomitego poety i krytyka, od drugiej, mniej merytorycznej strony. I jest tak w rzeczywistości, tyle że nie o metodę pracy literackiej tu chodzi, lecz o „prywatniejszą” pasję nieżyjącego od pięciu lat twórcy. Zatem, od kuchni i – o kuchni. Bo tak zaskakującej tematyki dotyczy publikacja zatytułowana „Jedzenie jest niezdrowe. Ale przyjemne…”

 

Andrzej K. Waśkiewicz z przyjacielem Eugeniuszem Kurzawą podczas XXX Zjazdu ZLP. Warszawa 11.05.2011. Fot. Krystyna Konecka
Andrzej K. Waśkiewicz z przyjacielem Eugeniuszem Kurzawą podczas XXX Zjazdu ZLP.
Warszawa 11.05.2011. Fot. Krystyna Konecka