Waldemar Michalski - Andrzej Krzysztof Waśkiewicz - jakiego spotykałem... / Wiersze tygodnia - Zdzisław Antolski / Piotr Wojciechowski - Inteligencja wciąż istnieje / Andrzej Walter - Intelektualisto – bądź zdrów i uwierz w PZPR / Rekomendacje książkowe z Biesiady Literackiej SPP / Jan Stanisław Kiczor - Lucyna Szczepańska – uwielbiana przez tłumy, odeszła w zapomnieniu / Stanisław Grabowski - Stoliczek i polne myszy / Krystyna Habrat - Niedosyt / Bohdan Wrocławski - jeden wiersz (Pejzaż z rybakami na łodzi) / Wacław Holewiński - Mebluję głowę książkami / Książki pod lupą / Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego / Jolanta Zarębska - Nostalgiczny Marek Sztarbowski / Irena Kaczmarczyk - Poezja w podróżach Waldemara Hładkiego / Jana Stępnia miniaturki / Arkadiusz Frania - Wierny, czuły i myślący / Wanda Nowik-Pala - Fascynacje / Władysław Panasiuk - Dolina wzruszeń - Pamięci Beaty Dudek / Stanisław Nyczaj - Liryki miłosne / Piotr Spottek i jego prezentacje piosenki literackiej

 

Pin It