Piotr Wojciechowski - Trzy wizyty w Arkadii Dzieciństwa / Wiersze tygodnia – Mieczysław Machnicki / Piotr Müldner-Nieckowski - Mój Truchanowski czyli o pomiarach nieskończoności / Anna Choma-Suwała - Mykoła Bażan w kręgu literatury polskiej / Janusz Termer - Włodzimierz Kłaczyński – dramatopisarz / Rekomendacje książkowe z Biesiady Literackiej SPP / Irena Wiszniewska rozmawiała z Krzysztofem Gąsiorowskim (materiał wspomnieniowy) / Henri Meschonnic w przekładach Krystyny Rodowskiej / Andrzej Wołosewicz - Kamyczek do własnego ogródka czyli o poezji i prozie ponownie / Wacław Holewiński - Mebluję głowę książkami / Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego / Książki pod lupą - Bura i szał / Jan Stanisław Kiczor rekomenduje wiersze Witolda Zaborniaka / Zdzisław Antolski - Przeżuwając chmury / Krystyna Habrat - Karnawał już się kończy / Antologia Poeci Polscy 2016 / Z cyklu miniatur Marka Ławrynowicza - Pan Pasikonik / Lech Brywczyński - Furtka do przeszłości / Jan Stanisław - Smalewski Ich ostatnia defilada (8) / Limeryki z „Seksu w pewnym mieście, Antologii limeryków kosmatych / Piotr Spottek i jego prezentacje piosenki literackiej

Pin It