Jan Stanisław Kiczor - Reszkowie - bardzo nietypowa rodzina - część I punktor1 Wiersze Tygodnia - Stefan Jurkowski punktor1 Andrzej Wołosewicz - Jak odróżnić poezję od prozy? punktor1 Andrzej Walter - Niemiecki plan punktor1 Michał Piętniewicz - Praca Kurta Wallandera punktor1 Rafał Sulikowski - W świątyni dumania: poezja jest nietykalna punktor1 Wiesław Łuka - Pontifex z końca świata punktor1 Ryszard Tomczyk - „Pomiędzy tradycją a uniwersum” M. Lenckowskiego punktor1 Wacław Holewiński - Mebluję głowę książkami punktor1 Z cyklu miniatur Marka Ławrynowicza - Pan Pasikonik punktor1 Książki pod lupą - Aorta punktor1 Jolanta Zarębska - Nadejścia Jarosława Trześniewskiego Kwietnia punktor1 Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego punktor1 Antologia Poeci Polscy 2016 punktor1 Ryszard Tomczyk - Jubileuszowy Cud mniemany punktor1 Eugeniusz Kabatc - Młyn – rygory i magia punktor1 Jan Stanisław Smalewski - Ich ostatnia defilada (2) (z dziennika prywatnego pułkownika WP) punktor1 Zdzisław Antolski - Najpiękniejsze nogi świata punktor1 Piotr Spottek i jego prezentacje piosenki literackiej

Pin It