Andrzej Gronczewski - Sny szlacheckie punktor1 Wiersze Tygodnia - Stanisław Grabowski punktor1 Jan Stanisław Kiczor - Marcelina Sembrich-Kochańska - primadonna - sopran koloraturowy punktor1 Andrzej Wołosewicz - Filozofia wewnątrz wierszy - wspomnienie o Zbyszku Jerzynie punktor1 Michel Deguy - wiersze w tłumaczeniu Krystyny Rodowskiej punktor1 Andrzej Walter - Cena zdrady punktor1 Wacław Holewiński - Mebluję głowę książkami punktor1 Katarzyna Wójcik - Ite, missa est… punktor1 Antologia Poeci Polscy 2016 punktor1 Janusz Termer - Pogoda burzy nad Iwaszkiewiczem punktor1 Mistrz i Katarzyna - audycja o książkach. (III Program RP) punktor1 Wiesław Leszczyński - wiersze punktor1 Andrzej Wołosewicz - Wyrwane strony z historii literatury punktor1 Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego punktor1 Książki pod lupą - Zemsta punktor1 Krzysztof Mrozowski - Wiersze punktor1 Z cyklu miniatur Marka Ławrynowicza - Pan Pasikonik punktor1 Jan Stanisław Smalewski - Ich ostatnia defilada (1) (z dziennika prywatnego pułkownika WP) punktor1 Piotr Spottek i jego prezentacje piosenki literackiej

Pin It