krakow-foto-donosy

 

 

 

Krakowskie Forum Kultury

Koncerty na Plantach KFK   Nie tak dawno, bo od czerwca 2017roku Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie przy ul.Mikołajskiej 2 przekształcił się w Krakowskie Forum Kultury. Metamorfozie uległa nie tylko nazwa i logotyp (autorem logotypu jest Jacek Zygmunt),ale zmieniła się również oferta programowa, która wzbogaciła się o nowe propozycje, nie rezygnując z tych, które dotychczas proponowała krakowianom. Jedną  z nowych ofert są Koncerty Promenadowe w altanie na Plantach przy ul.Westerplatte w każdą niedzielę lipca i sierpnia. To piękne i położone w Śródmieściu miejsce  przyciągnie na pewno melomanów nie tylko tych spod Wawelu, ale i okolicznych miejscowości.

Pierwszy Koncert Promenadowy, który odbył się 2 lipca miał charakter klasyczny- recital fortepianowy Bartłomieja Kominka.W programie wybrzmiały utwory, F.Chopina, G.Gershwina i A.Piazzolli. W kolejnych lipcowych koncertach zaplanowano: „Zimny drań”Teatr Vis a Vis, recital Jagi Wrońskiej, recital Marty Honzatko i koncert Agnieszki Grochowicz.  

Do nowych propozycji KFK należą też: Strefa Dziecka, działania adresowane do cudzoziemców oraz Poczet Artystów Piwnicznych.

Szczegóły na www.krakowskieforum.pl

 

 

41.sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO  w Krakowie

UNESCOW Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczęła się wczoraj 41.sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas 10.dni obrad (do 12 lipca 2017) przedstawiciele 21.państw członkowskich Komitetu (3000 gości) będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym globie. Do Krakowa przybyły też delegacje rządowe Państw-Stron Konwencji oraz organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Obrady skupiają na sobie uwagę całego świata.

Polska jest członkiem Komitetu od momentu jego powstania. Jest także stroną

Konwencji dotyczącej światowego dziedzictwa. To największe w tym roku wydarzenie międzynarodowe w Polsce, które wyłoni kolejną kandydaturę wpisu na Listę światowego dziedzictwa. A będzie to wpis piętnasty, dotyczący podziemi w Tarnowskich Górach, gdzie znajdują się dawne kopalnie ołowiu,srebra i cynku. Zgłoszenie wystosowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnowskiej.

Obrady 41. Sesji prowadzi prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący Polskiego Komitetu ds.UNESCO. Z inicjatywy Polski, po raz pierwszy, sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa towarzyszyć będą wydarzenia równoległe, przeznaczone dla osób odpowiadających za ochronę miejsc światowego dziedzictwa na szczeblu lokalnym oraz dla przedstawicieli międzynarodowych organizacji pozarządowych: Forum Zarządców i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Miejscem obrad 41.sesji jest prestiżowe Centrum Kongresowe ICE Kraków ( z cudownym widokiem na Wawel !), jedno z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie, w którym odbędzie się aż 35 wydarzeń. Sala audytoryjna została przekształcona w salę plenarną, z biurkami do pracy dla blisko 400. delegatów. Obradom towarzyszą wernisaże i inne wydarzenia kulturalne.

Komitet Światowego Dziedzictwa zajmie się m.in. oceną 34. nominacji miejsc zgłoszonych do wpisania na Listę UNESCO. Delegaci przyjrzą się również 99. obiektom światowego dziedzictwa i 55. obiektom wpisanym na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Na to prestiżowe globalne wydarzenie- podkreślił prof. Purchla - Polska czekała 40 lat.

Głównym organizatorem 41.Sesji z ramienia rządu RP jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(mat.pras.)

 

 

Promocja tomu poetyckiego Ireny Kaczmarczyk „Zerwane z łąki”

07 Irenka Kaczmarczyk 031

fot. wykonała Barbara Radziszewska
od lewej: Anna Pituch-Noworolska, Kazimierz Hamada, Irena Kaczmarczyk, Waldemar Hładki

 

27 czerwca 2017 roku w Krakowskim Forum Kultury odbyła się promocja 10.tomu poetyckiego  Ireny Kaczmarczyk „Zerwane z łąki”, zilustrowanego 19.obrazami krakowskiego artysty malarza Kazimierza Hamady. W upalne czerwcowe popołudnie w Sali Teatralnej KFK zebrało się dużo krakauerów, chociaż nie tylko, bo na spotkanie promocyjne przybyli również goście z woj. świętokrzyskiego i podkrakowskich miejscowości. Widownia zapełniła się w większości literatami, artystami malarzami, jako że bezpośrednio po promocji zbioru wierszy w sąsiadującej z Salą Teatralną Galerii Lamelli odbył się wernisaż obrazów wystawy Kazimierza Hamady: „Nastroje”. W części literackiej, autorka na tle oryginalnego i pięknego biomuzycznego podkładu muzycznego, z dodatkowym użyciem ciekawych instrumentów (zaklinacz deszczu, kuranty, ale też gitara) przez utalentowanego krakowskiego lekarza, poety Waldemara Hładkiego, czytała wiersze nawiązujące do natury, malując słowem odchodzące pejzaże z lat dziecięcych. Odczytała również kilka wzruszających utworów zadedykowanych nieżyjącym Rodzicom. Idealnie dobrana muzyka przez Waldemara Hładkiego do wierszy Ireny Kaczmarczyk maksymalnie wyciszyła widownię i przeniosła uczestników w wirtualną podróż do Krainy Dzieciństwa.

Okładka ZERWANE złąki pięknaWieczór promocyjny rewelacyjnie poprowadziła lekarz immunolog, poetka  Anna Pituch-Noworolska, sekretarz Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Tom„Zerwane z łąki” jest 3.częścią Poetyckiego Tryptyku Ireny Kaczmarczyk. Wydawcą wszystkich części jest Krakowski Oddział ZLP. (Biblioteka Krakowskiego Oddziału ZLP, 11).

 

Irena Kaczmarczyk- poetka, publicystka kulturalna, językoznawca (UJ). Autorka 10.tomów poetyckich. Zrzeszona w Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Mieszka w Krakowie.

Anna Pituch - Noworolska –  prof. specjalista immunologii klinicznej, poetka, sekretarz Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Mieszkanka Krakowa 

Kazimierz Hamada- krakowski architekt, artysta malarz. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Waldemar Hładki- krakowski chirurg ortopeda i traumatolog, prof. medycyny, poeta, podróżnik, prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

 

 

„Salon Literacki” Biblioteki Kraków

Salon Literacki plakat      6 kwietnia 2017 roku rozpoczął w Krakowie działalność „Salon Literacki” Biblioteki Kraków.

Pierwszy, inauguracyjny Salon otworzył wykład byłego rektora UJ – prof. Franciszka Ziejki. Wybitny literaturoznawca opowiedział o tym, „Jak Henryk Sienkiewicz podbijał Kraków”. W kolejnych Salonach gościli: poeta Adam Ziemianin, eseista i reportażystka Joanna Siedlecka, Jakub Kornhauser- autor poematów prozą, opowiadań i tomów poezji. Organizatorzy Biblioteki Kraków zapowiadają kolejne spotkania, podczas których odbywać się będą rozmowy z udziałem twórców, księgarzy i wydawców, dyskusje o różnych gatunkach literackich: poezji, prozie i reportażu, książce popularnonaukowej oraz naukowej. Nawiązując do tytułu – Kraków Miastem Literatury UNESCO, Biblioteka Kraków będzie również zapraszać i przybliżać osiągnięcia literackie zagranicznych autorów, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Krakowa.

Wszystkie spotkania Salonu Literackiego odbywają się  w samym sercu Krakowa, w pięknej Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” u splotu ulic: Sławkowskiej, Szczepańskiej i Rynku Głównego. To szczególne miejsce na mapie kulturalnej Krakowa, które przez długi okres stanowiło centrum życia towarzyskiego i kulturalnego. Tutaj miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział znakomici pisarze, poeci, muzycy, malarze. Znakomicie zarządzane przez Adama Domaszewskiego a także wieloletnią kierowniczkę Klubu, poetkę Lidię Żukowską, tętniło artystycznym życiem (spotkania z ludźmi estrady, wernisaże, wystawy). W pamiątkowych księgach pojawiają się takie nazwiska jak: Kalina Jędrusik, Bogumił Kobiela,Gustaw Holoubek, Halina Czerny-Stefańska. Tu ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Do kalendarza imprez, w pięknej Sali Fontany na stałe weszły promocje nowości wydawniczych, spotkania  autorskie, jubileusze twórcze, wieczory literackie i koncerty.

Dlatego też  Biblioteka Kraków wybrała to, odpowiednie do prowadzenia działalności kulturalnej, miejsce.

 

sala Fontany

Sala Fontany Klub Dziennikarzy" Pod Gruszką"

 

Słów kilka o samej Bibliotece Kraków.

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Nowa instytucja prowadzi działalność statutową za pośrednictwem 57 bibliotek filialnych, funkcjonujących pod dotychczasowymi adresami.

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym zajeździe kazimierskim przy ulicy Krakowskiej 29 (róg ul. Węgłowej). Na okres jego remontu i modernizacji administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Dyrektorem Biblioteki Kraków jest były wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, dr n. humanistycznych-Stanisław Dziedzic. Działem wydawniczym zajmuje się, po 25 latach dyrektorowania Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Krakowie,  Janusz Paluch.

 

 

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie

Forum dziedzictwaW MCK w Krakowie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego.

Tym razem hasłem przewodnim forum będzie „Dziedzictwo i społeczeństwo”.

W tegorocznej konferencji wezmą udział badacze pracujący na polu sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania.

Wykłady plenarne (wstęp wolny) wygłoszą światowej sławy badacze: prof. Sharon Macdonald, prof. Robert van der Laarse oraz prof. John Tunbridge. Wykłady dotyczyć będą takich zagadnień jak m.in. dziedzictwo niechciane, miejsca pamięci, krajobraz kulturowy, dziedzictwo i nowe media, społeczny wymiar dziedzictwa, turystyka i zrównoważony rozwój, dziedzictwo lokalne i niematerialne.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej odbywa się co dwa lata; jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

Letni Festiwal Opery Krakowskiej

9 czerwca- 2 lipca 2017

To już 21. edycja Letniego Festiwalu, na którą zaprasza melomanów Opera Krakowska.  Będzie to czas spotkań ze znakomitymi artystami i wspaniała muzyką. Festiwal zainauguruje premiera „Opowieści Hoffmanna” Jacquesa Offenbacha. Spektakl przygotowuje znany krakowianom z realizacji wielu cieszących się sukcesem przedstawień m.in. „Don Giovanniego”, „Eugeniusza Oniegina” czy „Króla Rogera”-Michał Znaniecki, który jest również autorem kostiumów.

 

Letni Festiwal Opery Krak"Don Pasquale", scena zbiorowa, mat. prasowe Opery Krakowskiej

 

W tegorocznym koncercie „Arie Oper Świata” (25 czerwca) wystąpią zaproszeni goście: Ewa Hornyáková i Daniel Čapkovič , soliści Teatru Narodowego w Bratysławie, z którym współpracuje Opera Krakowska. W koncercie usłyszymy również solistów Opery Krakowskiej: Katarzynę Oleś-Blacha, Tomasza Kuka, Andrzeja Lamperta i Wołodymyra Pańkiwa. Towarzyszyć im będzie Orkiestra i Chór Opery Krakowskiej pod kierownictwem Tomasza Tokarczyka. W obszernym repertuarze znajdą się utwory kompozytorów takich jak: Vincenzo Bellini, Piotr Czajkowski, Gaetano Donizetti, Antoni Dvořák, Stanisław Moniuszko, Giacomo Puccini, Bedřich Smetana, Karol Szymanowski, Giuseppe Verdi.

Wspaniale zapowiada się gala finałowa Letniego Festiwalu „Grand pas…!”. 29 czerwca na Dziedzińcu Arkadowym Zamku na Wawelu wystąpią znakomici polscy i zagraniczni artyści. Zatańczą soliści baletu ze Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie,Teatru w Koszycach, Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie, Polskiego Baletu Narodowego oraz Opery Krakowskiej. Ważnym wydarzeniem Gali będzie wykonanie przez Polski Balet Narodowy słynnego „Bolera” do muzyki Ravela w choreografii Krzysztofa Pastora, którego prezentacja w Warszawie odniosła ogromny sukces.

To tylko wybiórczo przedstawione propozycje 21. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej.

 

 

Międzynarodowy Festiwal Literatury „Apostrof”

Festiwal APOSTROFOd 15 maja 2017 r. w Krakowie,Warszawie, Poznaniu,Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Szczecinie startuje Festiwal Literatury APOSTROF zorganizowany przez Empik. Będzie to siedem dni, siedem miast i kilkadziesiąt wydarzeń dla miłośników książki.

Podczas Festiwalu wystąpią rodzimi mistrzowie pióra i gwiazdy światowej literatury. Odbędą się debaty i dyskusje prowadzone przez cenionych krytyków i znanych dziennikarzy, koncerty muzyczne oraz spektakle tworzone na żywo.

Pisarze będą dyskutować również o przeklętych biografiach, granicach polityki i literatury, a także o tym, do kogo należy polska literatura.

Kuratorem tegorocznej edycji Festiwalu Apostrof jest Szczepan Twardoch - jeden z

najbardziej cenionych polskich współczesnych pisarzy. Autor brał udział w przygotowaniu programu festiwalu, zaproponował część zaproszonych autorów, tematy dyskusji i wydarzeń specjalnych. Szatę graficzną tegorocznej edycji przygotował Radek Szlaga - malarz, twórca rzeźb i instalacji, laureat wielu nagród z dziedziny sztuki.

APOSTROF  będzie największym festiwalem literackim w Polsce i potrwa do 21 maja.

 

 

 „Wybór wierszy” Herberta z płytą

Herbert fot      Krakowskie wydawnictwo a5 proponuje wybór wierszy Zbigniewa Herberta wraz z płytą, na której autor czyta i komentuje swoje dzieła. Nagranie pochodzi z dwóch wieczorów autorskich (pierwszy z nich miał miejsce na polonistyce, drugi w kościele oo. Dominikanów) 11 grudnia 1984 roku w Poznaniu nie było dotąd publikowane.

 Na płycie znajduje się ponad dwadzieścia wierszy w autorskiej interpretacji poety ( m.in. „Kamyk”, „Wyspa”, „Zimowy ogród”, „Pan Cogito szuka rady”, „Potęga smaku” i „Tarnina”).

W tomie „ Wiersze wybrane” znalazły się utwory tworzące kanon poezji autora „Przesłania Pana Cogito” a także utwory zamieszczone w „Utworach rozproszonych. Rekonesansie”, gdzie zgromadzono wiersze niedrukowane w tomach lub odczytane z rękopisów.

Trwające 80 minut nagranie jest niezwykłym i bardzo rzadkim dokumentem – ciekawym dla zwykłego czytelnika poezji i dla wielbiciela Herberta. Przypomina atmosferę tamtego czasu (co samo w sobie jest ważną lekcją historii), ale także – i przede wszystkim – rolę, jaką poezja Herberta odegrała w okresie stanu wojennego i w latach, które po nim nastąpiły.

Promocja książki 18 maja 2017

(mat.pras.)

 

 

Krakowska Nagroda Filmowa dla „Ostatniej rodziny”

OF Camera    Reżyser Jan P. Matuszyński został laureatem w konkursie głównym „Wytyczanie Drogi” 10. Festiwalu Netia Off Camera. Za „Ostatnią rodzinę” otrzymał 100 tys. dolarów. Przewodnicząca jury Agnieszka Holland powiedziała, że „jury doceniło dojrzałość, ambicję, oryginalność (…), scenariusz, reżyserię, zdjęcia i aktorstwo; (reżyser) opowiada trudną i bolesną historię prawdziwych bohaterów z siłą, konsekwencją i klarownością, co sprawia, że ten film może mieć emocjonalno - uniwersalny odbiór”.

Matuszyński podczas odbierania nagrody przyznał, że do myślenia o pokoleniach, generacji, rodzinie - zainspirował go 3,5-letni syn, dzięki czemu powstał projekt „Ostatnia rodzina", i podkreślił, że film powstał w wyniku pracy zespołowej.

„Ostatnia rodzina” jest fabularnym debiutem Matuszyńskiego, opowiada o rodzinie Beksińskich. Akcja filmu rozpoczyna się w 1977 r., gdy Tomasz Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania na tym samym osiedlu, na którym mieszkają jego rodzice. Ich kontakty pozostają bliskie, zwłaszcza że o sobie daje znać niepokojąca, wręcz destrukcyjna osobowość chłopaka. Na uwagę zasługują kreacje Andrzeja Seweryna, Aleksandry Koniecznej i Dawida Ogrodnika. Film powstał na podstawie scenariusza Roberta Bolesto.

10. festiwal Netia Off Camera rozpoczął się w Krakowie 28 kwietnia. Wśród tegorocznych gości imprezy byli m.in. Maciej Zakościelny, Małgorzata Kożuchowska, Urszula Grabowska, Weronika Rosati. Spośród zagranicznych gwiazd Kraków odwiedzili m.in. Andrew Scott (występuje m.in. w serialu „Sherlock” i w filmie „Spectre”), reżyser John Butler, który podczas festiwalu pokazał swój ostatni film „Handsome devil”.

W programie tegorocznego przeglądu znalazło się ponad 200 projekcji filmów z całego świata. Niezależne produkcje publiczność mogła oglądać nie tylko w salach kinowych, ale i w nietypowych plenerach - na dachach, barce wodnej oraz placach miejskich.

(mat.pras.)

 

 

Wspomnienia o Tadeuszu Śliwiaku

T.ŚliwiakW Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbył się wieczór wspomnieniowy poświęcony Tadeuszowi Śliwiakowi (1928-1994 )- znakomitemu poecie, autorowi literatury dziecięcej, dziennikarzowi, aktorowi związanemu z krakowskim Teatrem Starym i Teatrem Rozmaitości. Słowo o Autorze i jego twórczości wygłosił zaproszony przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich prof. dr habilitowany UJ - Stanisław Bryndza-Stabro. Profesor przybliżył słuchaczom sylwetkę autora trzydziestu dwóch tomów poezji wplatając do wypowiedzi - co zapowiedział na początku- osobiste akcenty, jako że znał Tadeusza Śliwiaka, pracującego wówczas w redakcji „Życia Literackiego” i, co podkreślił, Jemu zawdzięcza swój debiut poetycki na łamach w/w prestiżowego krakowskiego tygodnika kulturalno-społecznego (1951-1991). Wykładowca UJ podkreślił, iż ponadczasowość poezji Tadeusza Śliwiaka wynika z jego indywidualizmu, trzymaniu się własnego szlaku pisarskiego, nie uleganiu nowinkom, nie poruszaniu tematów związanych z polityką. Podkreślała to również prowadząca spotkanie prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska, wspominając osobistą rozmowę z Tadeuszem Śliwiakiem w pracowni męża Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. W spotkaniu uczestniczyła rodzina Tadeusza Śliwiaka: żona Anna i córka Weronika(doktorantka Wydz. Filologicznego na UJ).

W nadzwyczaj pięknej interpretacji Weroniki Śliwiak wysłuchaliśmy kilkunastu utworów Ojca, głównie z tomu „Smuga nadziei”, wydanego w 2014 w serii „Poeci Krakowa”. Wyboru tekstów dokonał prof. Stanisław Bryndza-Stabro.
Wybrane przez siebie wiersze Śliwiaka czytali też członkowie: Dorota Lorenowicz i Robert Marcinkowski oraz prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
Tadeusz Śliwiak jest autorem wielu piosenek (m.in.”Ta nasza młodość”). Jedną z nich: „Droga za widokres” do muzyki Marka Grechuty zaśpiewał Robert Marcinkowski. „Krakowska kwiaciarka” wybrzmiała z płyty w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
Dodać należy, iż Tadeusz Śliwiak był członkiem ZLP od 1953 r. i nowego ZLP od 1984 r. (członek Zarządu Głównego od 1985 r.) Wieczór wspomnieniowy zakończył się pięknym gestem ze strony Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, który przybyłym na spotkanie wielbicielom poezji Tadeusza Śliwiaka nieodpłatnie ofiarował Jego zbiór wierszy: „Smuga nadziei”.

Organizatorem znakomitego wieczoru był Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich.

 

 

W Arsenale Czartoryskich najcenniejsze dzieła

Sarkofag Tachement z mumią kobiety, Egipt XXIII/XXIV dynastia (2.poł VIII w.p.n.e.)
Sarkofag Tachement z mumią kobiety, Egipt XXIII/XXIV dynastia (2.poł VIII w.p.n.e.)
W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich, mieszczącym dotychczas Galerię Sztuki Starożytnej otwarta zostanie wystawa prezentująca najcenniejsze dzieła sztuki i pamiątek historycznych z kolekcji Książąt Czartoryskich. Będzie to sztuka starożytna, malarstwo, militaria, rzemiosło artystyczne, rysunek, grafika oraz zbiory biblioteczne z kolekcji: od starożytnego Egiptu aż po wiek XIX. Na wystawie wyodrębnione zostaną dwa nurty: historyczno-patriotyczny i artystyczny.

W pierwszym nurcie na szczególną uwagę zasługują liczne obiekty związane przez tradycję z wybitnymi postaciami polskiej i europejskiej historii i kultury, takimi jak: Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, król Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, ale też  Petrarka, Szekspir, Jan Jakub Rousseau i Napoleon Bonaparte.

W nurcie drugim będzie można zobaczyć wybitne  arcydzieło światowego malarstwa – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. Pośród obrazów na uwagę zasługiwać będzie także „Zwiastowanie” krakowskiego Mistrza Jerzego (1517) – z mikroskopijnym portretem fundatora obrazu oraz dwa późniejsze dzieła: Portret Łukasza Opalińskiego (ok. 1640)  a także Polonia (Zakuwana Polska) Jana Matejki, niedokończony obraz alegoryczny na temat upadku powstania styczniowego (1863–1864).  

Na wystawie nie będzie najcenniejszego dzieła z kolekcji Czartoryskich „Damy z gronostajem”.Obraz Leonarda da Vinci od maja prezentowany będzie w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Otwarcie specjalnego pokazu zaplanowano w Noc Muzeów - 19 maja. Tam dzieło Leonarda będzie można podziwiać do momentu ponownego otwarcia Muzeum Czartoryskich w Krakowie.   

Ekspozycja w Arsenale czynna będzie do kwietnia przyszłego roku.

(mat.pras.)

 

 

 

Krakowski operator filmowy otrzymał międzynarodową nagrodę

Krakowski opertorKrakowski operator Bogumił Godfrejow otrzymał nagrodę na festiwalu w Richmond. za zdjęcia do filmu "La Habitacion/" Opowieści z Meksyku". Film jest meksykańsko- polską koprodukcją zrealizowaną przez ośmiu reżyserów. Na film składa się osiem historii opowiedzianych w jednym pokoju. Historie rozgrywają się na przestrzeni 100 lat, widz ogląda je jak metaforę historii Meksyku. Każdy etap z „życia” Pokoju wyreżyseruje inny twórca. Są wśród nich Natalia Beristáin, Carlos Bolado, Carlos Carrera, Ernesto Contreras, Daniel Giménez Cacho, Alfonso Pineda Ulloa, Alejandro Valle i Iván Ávila Dueñas. To reżyserzy, którzy mają ugruntowaną pozycję, oscarowe nominacje oraz sukcesy na najbardziej prestiżowych europejskich i światowych festiwalach.

 W projekcie bierze udział międzynarodowa obsada. Zagrają m.in. Irène Jacob ( francuska aktorka znana jest z pamiętnej roli w „Podwójnym życiu Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego), Kaori Momoi („Wyznania Gejszy”), Eugenia Tempesta, Luis Alberti czy Kristyan Ferrer.

Film miał swoją premierę na 32. Warszawskim Festiwalu Filmowym w październiku 2016 roku. Autorem muzyki jest A.P. Kaczmarek (również nagrodzony).

(fot.mat.pras.)

 

 

57. Krakowski Festiwal Filmowy - Fokus na Niemcy -  program

Fokus na Niemcy28 maja - 4 czerwca 2017

W każdym roku gościem specjalnym Krakowskiego Festiwalu Filmowego jest kinematografia wybranego kraju. Tegoroczny festiwal w znacznej części poświęcony będzie filmowej twórczości naszych zachodnich sąsiadów. W ramach sekcji „Fokus na Niemcy” zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe oraz program dla dzieci i młodzieży, a także wybór filmów studenckich.

       W programie głównym sekcji “Fokus na Niemcy” znajdzie się 7 pełnometrażowych dokumentów: Obietnica”(reż. Marcus Vetter i Karin Steinberger), „Opowieści śpiewaków i morderców” (reż. Stefan Eberlein),.  Święte ZOO”( reż.Katharina Waisburd), Dil Leyla” (reż. Asli Özarslan), „Szczęściarz" i  Brat Jacob"(Eli Roland Sachs).  Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza produkcja wybitnego ukraińskiego dokumentalisty, Siergieja Łoźnicy, wielokrotnego zdobywcy najwyższych laurów Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jego Austerlitz” to obraz, który skłania do głębokiej refleksji, będący obserwacją współczesnych turystów odwiedzających miejsce pamięci ofiar holokaustu. Grand Prix festiwalu w Lipsku.

 Zgodnie z tendencją, która dotyczy także polskich twórców, niemieckie filmy powstają na całym świecie. Dzięki temu, zaprezentowane w ramach Festiwalu tytuły ukażą pełen wachlarz fascynujących tematów, różnorodnych bohaterów, a także rozmaitych filmowych spojrzeń ich twórców.

Partnerami sekcji “Fokus na Niemcy” są Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie, Goethe-Institut w Krakowie, German Films, Dom Norymberski, festiwal DOKLeipzig oraz Krakowski Park Technologiczny.

(mat.pras.)      fot. Kadr z filmu "Dil Leyla". Fot. KFF

 

 

Radiowy Klub Książki

Wieliczka Klub KsiązkiIdea czytelniczych spotkań i rozmów o przeczytanych książkach powstała w Anglii i Stanach Zjednoczonych w latach 20 tych XX wieku.

Od 10- ciu lat w Polsce działają Dyskusyjne Kluby Książki. W Małopolsce działa 140 takich Klubów. Najaktywniejsze są w mniejszych ośrodkach.

DSK jest projektem Instytutu Książki, który finansuje zakup książek dla Klubów.

Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki. wspiera Radio Kraków. Uczestniczy w spotkaniach Klubów w Małopolsce i prezentuje dyskusje o książkach na antenie Radia. 

Informacje o Dyskusyjnych Klubach Książki można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Książki i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Kluby, które chciałyby zaprezentować się w Radiu Kraków mogą zgłaszać się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fot. Pixabay

 

 

„Dama z gronostajem" w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Dama z Łasiczką    Od 19 maja (Krakowska Noc Muzeów) „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci będzie prezentowana w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Arcydzieło będzie eksponowane na pierwszym piętrze gmachu w specjalnie wydzielonej przestrzeni. Najsłynniejsze dzieło w polskich zbiorach będzie można podziwiać za darmo. .

„Dama z gronostajem" pod koniec grudnia została zakupiona przez państwo wraz z całą kolekcją Fundacji Książąt Czartoryskich za 100 mln euro. Obraz obecnie jest prezentowany w Zamku Królewskim na Wawelu. Tuż po zakupie dyrekcja MNK zapowiedziała, że dzieło zostanie przeniesione w inne miejsce i będzie udostępnianie zwiedzającym za darmo.

Rozważano kilka miejsc eksponowania  "Damy": galerię w Sukiennicach, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Pałac Czapskich, gmach główny, a wcześniej także budynek Arsenału, w którym 6 kwietnia zostanie otwarta wystawa "Skarby kolekcji Czartoryskich". Ta ostatnia lokalizacja wymagałaby jednak wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń elektronicznych, co wiązałoby się z pracami w zabytkowych murach. Po wizycie ekspertów NIMOZ zapadła decyzja, że najlepszym miejscem do eksponowania tego dzieła będzie gmach główny Muzeum Narodowego. Tam dzieło Leonarda będzie można podziwiać aż do momentu ponownego otwarcia Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

„Dama z gronostajem" to najcenniejszy obraz znajdujący się w polskich zbiorach, jedyny autorstwa Leonarda da Vinci. Powstał ok. 1490 r., ma 53,4 cm wysokości i 39,3 cm szerokości. Został namalowany na desce orzechowej. Przedstawia Cecylię Gallerani, młodą damę mediolańskiego dworu, kochankę księcia Ludovico Sforzy. Obraz został kupiony przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ok. 1800 r. i trafił do jego matki, księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która w 1801 r. otworzyła w Puławach pierwsze w Polsce publiczne muzeum.

Od października 2009 r. do lutego 2012 r. obraz był pokazywany poza Krakowem: w Budapeszcie, Warszawie, Madrycie, Berlinie i Londynie. Jego podróże budziły kontrowersje. 20 kwietnia 2011 r. podpisano memorandum zgodnie z którym po powrocie wiosną 2012 r. do Polski dzieło to przez co najmniej 10 lat dzieło nie będzie wypożyczane, chyba że z przyczyn uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wszystkie strony porozumienia postanowią inaczej.

Od maja 2012 r. "Dama z gronostajem" jest pokazywana w Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie będzie można ją oglądać jeszcze do końca kwietnia. Między 11 marca a 1 kwietnia na "pożegnanie" dzieła z tym miejscem zaplanowano warsztaty dla rodzin z dziećmi i wykłady dla dorosłych.

Fot.Frank Zöllner (2000). Leonardo da Vinci, 1452-1519/wikipedia

 

 

Balet Dworski Cracovia Danza obchodzi 10-lecie

balet dworskiKrakowski Balet Dworski Cracovia Danza przygotował bogaty program na rok 2017: cykl spektakli w Teatrze Variete, happeningi pokazujące zwyczaje i legendy Krakowa, a także premiera pantomimy „Harnasie” - to są tylko niektóre z propozycji, z jakich mogą skorzystać widzowie. Już 6 stycznia, w cyklu happeningów Balet nawiązał  do twórczości Stanisława Wyspiańskiego i na Rynku Głównym oraz przed Muzeum Teatralnym zaprezentował taniec z chochołami, ale także krakowiaki, polonezy i polki.

Cykl spektakli zapoczątkuje 25 stycznia premiera „Śpiącej królewny”. Balet Cracovia Danza opowie słynną bajkę za pomocą barokowego tańca i muzyki.

Także na ten rok Cracovia Danza przygotowuje premierowe widowisko „Harnasie” Karola Szymanowskiego. W spektaklu udział weźmie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. Premiera została zaplanowana na listopad w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Rok 2017 obfituje w występy w kraju i za granicą. Zespół pojawi się m.in. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i po raz pierwszy w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Balet planuje też wyjazdy na Węgry, do Kanady, Francji, Austrii i Indii.

30 lipca rozpocznie się XVIII Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. Trwające tydzień święto tańca tym razem otrzymało podtytuł „Na Dalekim Wschodzie”. W edycji tej udział wezmą artyści z całego świata, w tym po raz pierwszy z Korei Południowej.

Jubileusz 10 - lecia ( 2016) to okazja do podsumowania działalności Baletu: zespół baletowy wystawił 40 premier, przygotował 4 tys. warsztatów, wykładów i przede wszystkim występów, w tym jeden przed papieżem Franciszkiem podczas ŚDM 2016. Balet odbył 50 podróży zagranicznych. W ciągu 10 lat widowiska Cracovii Danzy obejrzało ponad 1 mln osób.

fot: Ilja Van de Pavert, spektakl "Wokół Wita Stwosza"

 

 

 

 

 

Pin It