Rozmowa Poetek o… czytaniu, pisaniu wierszy… o poetyckich fascynacjach…

o Szczecińskiej Wiośnie Poezji…

Już  27 kwietnia o godzinie 17:30 w szczecińskim Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w cyklu spotkań W PAŁACU literacko będzie miało miejsce 46. spotkanie autorskie.

Tym razem bohaterką wieczoru będzie sama organizatorka i realizatorka cyklu W PAŁACU literacko - Róża Czerniawska-Karcz. Poetka, prozatorka, publicystka, animatorka wydarzeń literackich w Szczecinie, w regionie i kraju. Autorka 10 tomów poetyckich oraz redaktorka i autorka wstępów do kilkudziesięciu wydawnictw książkowych, w tym w serii:akcent; w rozmowie z prowadzącą spotkanie Danutą Romaną Słowik/poetką, prozatorką, malarką/ zaprezentuje swoją twórczość poetycką. Obie poetki będą czytać nie tylko swoje wiersze, będą rozmawiać też o inspirującej roli poezji, o ulubionych autorach wierszy, przywoływać będą teksty poetyckie, które są dla nich ważne czy inspirujące.

pisanie nowej rudy