Zbigniew Ikona – Kresowaty

 

MALARZ  MYŚLI  I  PRZEŻYĆ

 

rusin   lewe odbicierusin stefan ii

Portrety artystyczne Stefana Rusina wykonał Zbyszek – Ikona Kresowaty

 

       Pomyślałem, że nadszedł czas żeby powiedzieć o Stefanie Rusinie - poecie i malarzu inaczej, bardziej treściwie i sensownie, jako o bardzo oryginalnym i interesującym medium sztuki, „pracującym” jednocześnie w słowie i obrazie. Po pierwsze, żeby sprowokować i zachęcić, chcę powiedzieć, że sensoryka  obrazów tego twórcy koresponduje w dużym stopniu z zaśpiewem i estetyką artystów minionej młodopolskiej epoki, jak: Stanisław Wyspiański, Wlastimil Hofman... Jednakże Rusin to artysta współczesny z Konina i wiem, zapewne nie obrałby sobie drogi kontynuacji w/w twórców. To oczywiście całkowicie moje krytyczne porównania... Ale dobrze wiemy, że wszyscy twórcy różnych profesji, w tym i malarze polscy – młodopolscy to przecież nasz autonomiczny utrwalony dorobek, z którego należałoby korzystać i niesposób o Nich nigdy zapomnieć - To dorobek, który mówi za siebie i dostarcza wielu reflekscji do dyskusji nie tylko o etosie polskim, ale o wymiarze społecznym, zwłaszcza „szkoła krakowska”... Natomiast malarstwo Rusina to stricte poetyckie imaginacje, przedstawiane w różnorodnych cyklach, obrazów, gdzie tła i metafory nawiązujące do symbolu równie nowej  twórczej myśli polskiej, do jej estetyki duchowej, czyli sacrum i profanum. Oczywiście, patrząc z perspektywy czasu na twórczość plastyczną Rusina, ulegam tu jedynie (jak wspomniałem) skromnej pokusie snucia dalszej własnej dygresji. Malarz - poeta, eseista, ale i krytyk literacki, który wydał 18 książek, jest czynny w obecnym życiu artystycznym  środowiska. Wydał wiele katalogów swej twórczości, także wiele ilustrowanych przez siebie tomików poezji. Z drugiej zaś strony to osoba kochająca samotność i niezależność. 

Zbigniew Kresowaty

 

ISTOTA  RZEŹBY ŻYWEJ

 

Andrzej Dudek         Andrzej Dudek-Dürer to z pewnością artysta znany  interdyscyplinarny - współczesny - Debiutował pod koniec lat 60. Dziś wiadomo, że podwalinami dla jego sztuki autorskiej, jej wykwitu twórczego, było - z jednej strony duże zainteresowanie kulturą Wschodu oraz wiara w reinkarnację. Z drugiej strony przyszła fascynacja wielkim artystą renesansowym Albrechtem Dürerem. Andrzej początkowo założył, że podejmie autorskie eksperymenty ze szlachetnymi technikami graficznymi, a także szeroko pojętą  fotografią. Później postanowił także uzewnętrznić swoją sztukę szerzej w wielofazowym cyklu life performance, a nawet wykonał własnoręcznie sitar instrument muzyczny i na nim zagrał.

          - Andrzej Dudek już w latach 60. ub. wieku podejmując pierwsze próby wytwarzania papieru własną metodą już na pierwszych rytach zaczął eksperymentować z własnym drukiem oraz grafiką, także w sitodruku. Również w tych latach rozpoczął trwający do dzisiaj wielofazowy cykl performance pod nazwą:  Sztuka Butów – Sztuka Spodni . Odtąd zamierza i podporządkowuje swoje życie całkowicie istocie sztuki szeroko pojętej.

Zbyszek Ikona - Kresowaty

 

„Maluję myśli... i poezję życia”

(o niezwykłym malarstwie Wlastimila Hofmana)

 

hofman w

 

         Malarz, reprezentant nurtu symbolizmu młodopolskiego, malarz myśli tradycjonalistycznej. Urodzony w 1881 w Pradze. Był synem Czecha i Polki, w 1889 osiadł wraz z własną rodziną w Krakowie. Studia artystyczne odbył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1895-1899 pod kierunkiem Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego,  Józefa Unierzyskiego i Jana Stanisławskiego. W okresie 1899-1901 doskonalił swe warsztatowe umiejętności w paryskiej École des Beaux-Arts u Jeana-Léona Gérôme'a. W latach 1901-1902 kontynuował naukę w macierzystej uczelni w pracowni Leona Wyczółkowskiego.

Zbigniew Ikona - Kresowaty

 

EKSPRESO OD POLLOCA DO BOROO boroo          Z dużym zainteresowaniem przyglądam się twórczości plastycznej młodego i czynnego oraz  pracowitego artysty Roberta Borbasa  ps. artystyczny Boroo ze Stronia Śląskiego k/ Lądka Zdroju – Jak patrzę po wystawach artysta od kilku lat bardzo odważnie sięga po coraz większe przedsięwzięcia - tworzy jednocześnie w malarstwie wielko sztalugowym i rzeźbi w dużych formatach kamienia. To obrazy malowane ekspresyjnie farbami akrylowymi na płótnie, a co ciekawe artysta tworzy równie duże rzeźby w materii twardej: marmur, granit, bazalt, szkło... I jak się wydaje odnalazł już swoją formę wypowiedzi twórczej, choć do krystalizacji artystycznej jeszcze droga daleka, a nawet wyboista. Boroo także fotografuje i tworzy na jedwabiu laminowanym wkładając jedwab pod szkło. Dobrze wiemy, że w zawodzie artystycznym plastycznym od 45 roku życia zaczyna się ta prawdziwa twórczość – tak przebiega to i u Roberta. Światopogląd  artysty poszerza się i powstają najlepsze dzieła. Zatem wszystko jeszcze przed Robertem Boroo artystą zmagającym się z trudną materią twórczą, jeżeli wziąć pod uwagę tematykę ekspresyjną, na dzisiejsze czasy to trudne wybory twórcze. Trudno dziś i konkretnie przemawiać artyście ekspresyjnemu, a przecież wiadomo nam, że każdy z osobna powinien o czymś wartościowym oznajmiać w nowy oryginalny sposób...